Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vuur, Dromcultuur en duur

(27 maart 2011)

 

De wereld staat momenteel in brand, in alle denkbare opzichten: revoltes en revoluties, planeetwijde militaire escapades, onvoorspelbare klimaatrampen, elkaar opvolgende grote natuurrampen, alwéér levensgevaarlijke problemen met andermans kernreactors die óók hier op de lange termijn onvermijdelijk doden door kanker gaan opleveren, en planeetrond zich vormende economische machtsblokken die elkaar overal ter wereld zichtbaar en onzichtbaar bevechten.

De planeet staat in brand in de meest brede zin des woords.

 

Nederland, dat zich heel lang heeft weten te onthouden van allerlei zaken die direct merkbare impact op ons kneuterleven zouden kunnen hebben, kan zich nergens meer aan onttrekken. We vechten mee in Afghanistan, we vliegen over Libië, we zijn betrokken in Irak, we zitten in de EU en ontkomen er aan niet met vele miljarden euro’s corrupte regimes binnen de EU te moeten steunen ten bate van behoud van de creatie van het machtsblok “Europese Unie”, en we hebben miljarden per jaar kostende eigen problemen met immigratie gerelateerde sociale problematiek, demografische veranderingen, gevolgen van klimaatveranderingen, en vastzitten aan allerlei verdragen.

 

Kortom: Nederland geeft door allerlei optredende omstandigheden ineens miljarden uit aan zaken die pas op de héél erg lange termijn héél misschien iets indirect gaan opleveren. Die miljarden komen ergens vandaan, namelijk bij u en mij.

U en ik zijn de belastingbetalers, de voorzieningengebruikers, de ingezetenen van gemeentes die geld nodig hebben voor taakuitvoering, de burgers van Nederland.

 

“Miljarden” dekt de lading van heel veel en groot, in geld bezien. Miljarden is geen woord, maar een daadwerkelijk enorme geldwaarde. Die miljarden worden bij ons vandaan gehaald op allerlei zichtbare en minder zichtbare manieren. Als men ziet wat een impact een bezuiniging van bijvoorbeeld enkele honderden miljoenen kan hebben op het dagelijkse leven van honderdduizenden mensen, dan kan men zich voorstellen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is nu het over miljarden blijft gaan. Het probleem groeit ons land, en dus ons burgers, in financiële zin boven het hoofd.

De vertaling van dit gegeven vanuit het Rijk naar instituten als gemeentes toe heet “korten van uitkeringen uit het gemeentefonds”, “taakoverheveling van het Rijk naar de gemeentes, zonder de bijbehorende geldbedragen daarbij te leveren”, “gemeentes de mogelijkheid geven zich meer maatschappelijk betrokken te voelen bij efficienciëringen van taakuitvoeringen” etc.

 

Voor Enkhuizen houden dit soort termen in directe zin op dit moment in een waarschijnlijke bezuinigingsslag van een structurele bezuiniging van 3 miljoen per jaar. Als we geluk hebben blijft het daar hopelijk bij. Maar gezien de huidige globale en Europese ontwikkelingen….

Indirecte bezuinigingen zijn er nog niet eens bij opgeteld.

Op een gemeentelijke begroting van 34 miljoen per jaar is een dergelijk bedrag, dat dus nóg hoger kan worden, gigantisch hoog. Namelijk bijna 9% van de begroting! Dat is veel omdat we dit bedrag bij lange na niet eens jaarlijks vrij te besteden hebben. Daarnaast gaan we nog extra taken van het Rijk krijgen in het kader van bezuinigingen bij het Rijk. Uiteraard zonder de bijbehorende dekkende financiën.

Misschien dat iemand zich ongeveer zo kan voorstellen voor welke schier per maand moeilijker wordende taak de gemeenteraad, wethouders, burgemeester en ambtenaren zich gesteld zien staan. De onzekerheid die daarbij speelt, de nu per dag anders wordende uit globale en Europese ontwikkelingen af te leiden gegevens die we om onze oren gekletst krijgen, maken het er allemaal niet leuker en makkelijker op.

 

Wat schetst mijn verbazing bij het lezen van eerst de internetversie, en later de papieren versie van het Noord-Hollands Dagblad? Het bestuur van De Drom wil dat deze gemeente, deze bovenstaand beschreven hyperventilerende gemeente, deze gemeente die toch behoorlijk open is over de groeiende problemen waarmee zij (en andere gemeentes!) zich gesteld ziet gaan staan, zich garant gaat stellen voor 2 miljoen euro (= bijna 6% van de totale begroting zoals die op dit moment is!) om de Drom tot een luxe cultuurcentrum om te kunnen bouwen om in de toekomst hier misschien wonen komende bedrijfsdirecteuren tot eventuele culturele dienst en gemak te zijn! Zo niet, dan stapt het bestuur van die Drom op….

 

Op dit moment heb ik écht gewoon niét het idee dat dit bestuur van De Drom weet wat het zegt, dat dit bestuur zich de implicaties realiseert van wat het zegt.

Er is één ding dat ik in mijn lange “carrière” als hard vaststaand feit en gegeven geleerd heb. Dat is dat niemand, maar dan ook helemaal niemand op deze aardbol, onmisbaar is.

 

Hans Langbroek