Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over zwaar vrachtverkeer aan college
(16 december 2007)

Onderstaande vragen over grote vrachtwagens die onze mooie stad aan barrels rijden heb ik opgestuurd richting het college. Het wordt tijd dat er eens écht iets gebeurd, verhalen horen we minstens 15 jaar!

TOELICHTING

 

Onze stad heeft een groot aantal monumenten en prachtige beschermde stadsgezichten, en daar kunnen we trots op zijn. Daarom wordt er al sinds jaar en dag gepraat over het gaan weren van zwaar vrachtverkeer uit de stad, en gepraat over het stapvoets laten rijden van onvermijdelijk zwaar vrachtverkeer. Velen hebben al geroepen dat dit moet gebeuren.

 

Een fors aantal wethouders heeft in de loop der verschillende raadsperiodes reeds geroepen “dat men ermee bezig is”, “dat het meegenomen wordt in de verkeerscirculatieplannen” en “dat er overal borden staan die aangeven dat er stapvoets gereden dient te worden en vervoerders aangeschreven worden als overtredingen geconstateerd worden”. Het enige dat de burger en onze mooie stad van al deze theatraal uitgeroepen mooie woorden als resultaat zien is een groeiend aantal zeer zware vrachtwagens dat de stad doorkruist, en dat deze vrachtmastodonten dit absoluut niet stapvoets doen doch vaak met grote snelheid. Borden die aangeven dat er stapvoets gereden moet worden staan er nauwelijks.

Vlak voor de Burgwal staat een klein, nauwelijks op te merken bordje van twee kentekenplaten grootte met de tekst dat zwaar verkeer langzaam dient te rijden. Vreemd genoeg pas op de plaats van bestemming, bij de bouwplaats van het in aanbouw zijnde complex bij de Fruittuinen, staat een wél goed zichtbaar bord dat zwaar bouwverkeer stapvoets dient te rijden.

 

Nu is het zo dat op dit moment bijvoorbeeld de brug “Steenwijkspijp” er aan de noordkant gebroken uitziet. Er loopt een scheur van boven naar beneden tot in het gewelf door de boog, de zijmuren beginnen te kantelen, en er zit een grote opening tussen de drie grote stenen die de reling aan die kant vormen. Deze opening sluit zich als er een vrachtwagen overheen rijdt, en toont dus dat de burg nu fors indrukt wordt door het grote gewicht. Dit is zorgwekkend!

 

Ook de oostkant van de Koepoort is op dit moment vrij zwaar beschadigd. Het is de aanrijkant vanuit de Westerstraat, vanwaar het zware vrachtverkeer de Koepoort nadert en snelheid moet minderen cq moet remmen om de bocht om de Koepoort te kunnen nemen. Dit veroorzaakt grote druk op de weg, en de Koepoort heeft er nu zichtbaar onder te lijden. Dit kan mogelijk gevaarlijk worden als er brokken steen uit het monument vallen, maar het is ook onverantwoordelijk om dit prachtige, toonaangevende monument zo zwaar te laten lijden door dit soort omstandigheden.

 

Daarom de volgende vragen aan het college:

 

  • Heeft het college de in de toelichting genoemde schade aan brug en Koepoort ook geconstateerd?
  • Zo nee, is het college van plan deze schade te laten onderzoeken? Als dit niet het geval is, waarom niet?
  • Zo ja op de eerste vraag: welke actie heeft het college ondernomen om verdere schade aan genoemde objecten te voorkomen?
  • Is het college van plan om eventueel aan de ingang van de stad vóór de Koepoort een groot, duidelijk zichtbaar bord neer te zetten dat onvermijdelijk zwaar vrachtverkeer stapvoets dient te rijden in de binnenstad?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren?
  • Zo ja, is het college dan ook van plan bij overtreding van dit stapvoets rijden de overtredende bedrijven vanuit haar bevoegd aan te spreken, en te informeren dat als sanctie de gemeente kan besluiten het bedrijf met haar vrachtwagens de toegang tot de stad te ontzeggen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, zal het college dit ontzeggen van toegang tot de stad dan ook daadwerkelijk uitvoeren?

 

Met vriendelijke groeten, namens de fractie van Nieuw Enkhuizen,

 

Hans Langbroek