Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over vuilnisbakken en bankjes
(28 juli 2010)

Onderstaande vragen voelde ik me genoopt te vragen na constatering van troep door omwonenden en mezelf. Sommige dingen die gemeentes doen blijven raar, en als zoiets in het oog springt dan vraagt men er dus naar.

Geacht college,
 
Bij deze het volgende:
 
Op het pleintje dat voorheen in de Middeleeuwen Spijtbroekstoren was, hoek Driebanen-Spaans Leger-Paulus Potterstraat, staat sinds jaar en dag een bankje waarop toeristen vaak een tijdje de omgeving zitten te bewonderen. Niet zo raar, je kijkt daar naar een kruising van vier vaar-/waterwegen, en in de zomer is dat een heel mooi gezicht.

Nu stond er naast dat bankje dat er sinds jaar en dag is, ook sinds jaar en dag een vuilnisbak. Een altijd goed gebruikte vuilnisbak, die voorkwam dat het rond dat bankje daar een vuilnisperkje werd.
Nu is die vuilnisbak ineens weggehaald, met als gevolg dat er daar in dat gras en op dat pleintje heel langzamerhand steeds vaker vuilnis ligt van ijsjesverpakkingen, verpakkingen van eetwaren, drinkblikjes etc. Er zijn buren die dit af en toe opruimen, doch edoch, de wil om dat te doen omdat de gemeente een vuilnisbak wegbezuinigt is niet bepaald groot te noemen. Terecht uiteraard!

De vraag aan U als college is: Waarom is die intensief gebruikte vuilnisbak weggehaald?
Wat gaat er gebeuren om de straks groeiende hoeveelheid vuilnis die neergegooid wordt door zittende toeristen, hangende jongeren en drinkende Polen tegen te gaan?
Wat is de logica van het weghalen van zon vuilnisbak die een duidelijke functie vervulde, en aantoonbaar goed gebruikt werd?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen