Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Rollators, paaltjes, kinderwagens
(29 januari 2011)

Een tijdje terug wees een bewoner van de binnenstad op de onderstaande situatie die ik op de foto afgebeeld heb. Gezien het feit dat dit tegen de intenties van de gemeente in gaat, heb ik daar onderstaande vragen en toelichting over gesteld.

Eerst heb ik het informeel geprobeerd, maar dat is doorgaans geen succes. Vandaar nu gewoon vragen op de echte manier.

Enkhuizen, 29 januari 2011

 

Geacht college,

 

Bij deze het volgende:

 

In Enkhuizen is in de loop der jaren al diverse malen aan de orde geweest dat de stad toegankelijker dient te worden voor ouderen met rollators, die een groeiend deel van bevolking uitmaken, en voor moeders met kinderwagens.

Op veel plaatsen in vooral de binnenstad is dit (nog steeds) niet zo. Er zijn zelfs plaatsen die eerst wel toegankelijk waren voor genoemde groepen, en sinds kort niet meer. En plaats waar dat duidelijk zichtbaar is, is de Venuslaan (zie bijgevoegde foto).

 

Mijn vragen zijn:

 

1 - Waarom worden plaatsen als genoemd ontoegankelijker gemaakt voor genoemde groepen, terwijl de intentie van de gemeente is de stad toegankelijker te maken voor deze groepen?

2 - Wat is er tot dusverre gebeurd en gedaan om toegankelijkheid van vooral de binnenstad voor genoemde groepen juist groter te maken?

3 - Wat staat er op stapel om de stad toegankelijker te maken voor genoemde groepen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen