Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over zwembad
(15 juni 2011)

 

Onderstaande handelingen achtte ik noodzakelijk om tot duidelijkheid te komen ontrent merkwaardige antwoorden welke het college geeft op vragen:

 

 

Geacht college,

 

Onderstaande vraag welke door mij nav de Kadernota gesteld is, heeft u beantwoord met het daaronder vermelde.

 

Vraag:

Inzake de vraagstelling richting het zwembad of het mogelijk is de subsidie 10% te verlagen, en aangeven van de consequenties daarvan: hoeveel vaste bezoekers heeft het zwembad jaarlijks? Hoeveel “losse” bezoekers (kaartjeskopers) heeft het zwembad jaarlijks?

Oftewel: hoe groot is de gebruikersdoelgroep welke door het zwembad bediend wordt?

Ter vergelijking: de sportclubs op Immerhorn bedienen gezamenlijk structureel 1 op de 4 Enkhuizer burgers.

Antwoord:

Het aantal bezoekers ligt rond de 145.000 op jaarbasis (dit is incl. de losse verkoop en de doelgroepen).

 

Graag zou ik opheldering hebben over het volgende:

 

Als men het genoemde aantal van 145.000 betalende bezoekers per jaar deelt door het aantal dagen in een jaar, zijnde 365, dan komt men op een gemiddeld aantal bezoekers per dag van 400.

Doch edoch, in aanmerking genomen dat:

 

-         het zwembad geen 365 dagen per jaar geopend is,

-         het zwembad geen 24 uur per dag geopend is,

-         op doordeweekse dagen overdags een groot deel van de bevolking dat fysiek in staat is te zwemmen hetzij op school zit, hetzij studeert, hetzij werkt, hetzij zijn/haar kinderen verzorgt (dat geldt ook voor de omgeving van Enkhuizen),

 

kan het niet anders zijn dan dat er op een groot aantal momenten per jaar, uitgaande van de door u genoemde 145.000 bezoekers per jaar, er zich vele duizenden bezoekers in het zwembad bevinden. Op nóg meer momenten per jaar dan zéker vele honderden bezoekers!

Daar het zwembad duidelijk niet het formaat van een stadion bezit, en daaraan navenant gewoonweg dergelijke aantallen bezoekers niet kan herbergen, zou ik graag duidelijke opheldering over deze constatering van u verkrijgen.

 

Ter visuele en voorstellende vergelijking: de gezamenlijke sportclubs welke gebruik maken van sportpark Immerhorn bedienen plusminus een kwart van de Enkhuizer bevolking welke daar enkele malen per week actief vertoeft. Dat resulteert in ongeveer 300.000 tot 320.000 sport-actieve bezoekers per jaar.

Als u ziet en beseft welke aantallen mensen het dan betreft, zal het ook u duidelijk zijn dat dit in geval van het zwembad fysiek niet mogelijk is, ook niet in gehalveerde vorm zoals uit uw antwoord blijkt.

 

Daarnaast wil ik u er op wijzen dat u de vraag hoe groot de doelgroep is welke door het zwembad bediend wordt (zoals, wederom ter vergelijking, sportpark Immerhorm ongeveer 1 op de 4 Enkhuizers bedient) nog niet beantwoord heeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen