Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over Breedband
(9 december 2007)

Onderstaande vragen heb ik richting het college verstuurd over Welzijnsstichting Breedband. Eerlijk gezegd kan ik zeggen dat ik buitengewoon benieuwd ben naar de antwoorden!

TOELICHTING OP VRAGEN

 

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft in het verleden de uitspraak gedaan dat ze graag een integratie zou zien van Wonen en Welzijn. Dit omdat in de visie van de raad deze twee gebieden elkaar overlappen, en waar ze elkaar niet overlappen ze wťl aanvullend op elkaar werken.

Het ligt dan in de lijn der logica en verstandig denken om Welzijn en Wonen onder het dak van ťťn organisatie te brengen, zowel in organisatorische alswel in fysieke zin. Dit om een efficiŽnt Wonen-Welzijnstraject te creŽren.

Om dit te bereiken werd Welzijnsstichting Breedband opgericht, welke een ruimte kreeg toebedeeld binnen de ruimte van Stichting Woondiensten Enkhuizen. De overleglijnen werden zo bekort, en de samenwerking in voorbereiding tot integratie van de twee organisaties was op deze wijze meer dan mogelijk.

 

Enige jaren terug is Breedband uit eigener beweging een eigen apart fysiek onderkomen gaan betrekken, en dit is betaald met geld dat verkregen is vanuit de gemeentelijke subsidies voor uitvoering van welzijnswerk. Het moge duidelijk zijn dat geld spenderen aan een eigen onderkomen geheel buiten de lijn lag van de intentie welke de gemeenteraad van Enkhuizen heeft uitgesproken. Deze eigener beweging, welke zonder enig overleg of informatieverstrekking richting de raad als zijnde subsidieverstrekker werd gedaan, werd dan ook door de raad niet als een beweging gezien welke het vertrouwen in Breedband versterkte. Dit vertrouwen werd juist ernstige schade toegebracht, met als uiteindelijk gevolg dat Breedband miv januari 2008 geen subsidie meer verstrekt krijgt van de raad van Enkhuizen en haar werkzaamheden zal moeten beŽindigen.

 

Een dergelijke gebeurtenis in een kleine gemeenschap als Enkhuizen brengt de geruchtenmachine op gang en laat vragen die gesteld zijn onbeantwoord.

 

Een nog steeds onbeantwoorde vraag is hoeveel geld Breedband uiteindelijk heeft uitgegeven aan de door de raad ongewenste verhuizing, hoeveel geld ze extra heeft moeten uitgeven voor de aanschaf van benodigde materialen als computers en telefoonaansluitingen etc in het eigen onderkomen, en waar de extra gelden vandaan gekomen zijn. Sowieso uit gelden welke feitelijk voor welzijnswerk bedoeld waren, en niet voor verhuizingen met bijkomende kosten.

 

Een aanzwellend gerucht in de gemeenschap van Enkhuizen is dat Breedband de laatste twee jaar de peuterspeelzalen minder geld heeft toebedeeld dan feitelijk nodig was voor aanschaf van benodigde materialen om het peuterspeelzaalwerk mogelijk te maken. Deze aanzwellende geruchtenstroom meldt tevens dat Breedband dit minder geld toebedelen motiveerde met de mededeling dat dit door de gemeente Enkhuizen kwam omdat die minder subsidies verleende richting Breedband voor uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Dit is natuurlijk niet waar.

 

Graag zou de fractie van Nieuw Enkhuizen antwoord op de navolgende vragen krijgen van het college. Dit om duidelijkheid te verschaffen over gelden welke uitgegeven zijn waarover in de toelichting gesproken wordt. Maar ook om persoonlijke imagoschade te voorkomen aan medewerkers van Breedband, aan peuterleidsters en aan wethouders vanuit de aanzwellende geruchtenstroom in onze kleine gemeenschap.

 

Vragen:

 

  • Kan het college zich vinden in het in de toelichting beschrevene?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, is het college dan bereid om als onderdeel van de afwikkeling  betreffende het aflopen van de subsidieband met Breedband, en als onderzoek naar of de verleende subsidies rechtmatig zijn uitgegeven, onderzoeken te laten doen naar de wijze van gebruik en uitgeven van de door de gemeente verleende subsidies aan Breedband?
  • Zo ja op bovenstaande vraag: op welke termijn is het college dan bereid dit te doen?
  • Zo ja: wanneer zal de raad dan geÔnformeerd worden over de aanvang van onderzoek en op welke wijze zal de raad geÔnformeerd worden naar de resultaten van onderzoek?

 

 

Met vriendelijke groeten, uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen,

 

Hans Langbroek