Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over de Oude Gouw
(26 juli 2009)

Onderstaand een aantal vragen over iets dat mij al jarenlang een raadsel is. Vroeger toen het actueel was vond ik het al een raadsel wat er aan de hand was, en die nieuwsgierigheid is nooit weggegaan over die zaak.
Anderhalf jaar terug had ik het er toevallig met mijn vriendin over, en zei ik dat ik er als raadslid iets mee wilde doen. Het is namelijk nogal vreemd.

Bij mijn vriendin was het toevallig ook nog wat persoonlijk, haar moeder heeft jarenlang op de Hazelaarshof gewoond, en is gestorven aan nierkanker. Mijn vriendin nu zelf aan eierstokkanker. Dat begon een half jaar na dat gesprek over dat onderwerp.

Inderdaad ken ik zelf ook nogal wat mensen uit die wijk die overleden zijn aan vormen van die ziekte, maar wie kent er niemand tegenwoordig. En op de drie mensen sterft aan kanker. Maar: dat heeft dus wl een oorzaak en oorzaken!

Om oorzaken onderzoeken gaat het, ergens moet je beginnen, en daarom onderstaande vragen richting het college:

TOELICHTING OP VRAGEN

 

Enige decennia terug, in de eerste helft jaren 70, ontstond bij veel bewoners van de wijk Oude Gouw onrust. Dit kwam doordat men van mening was dat er in deze wijk abnormaal veel mensen kwamen te lijden en overlijden aan kanker.

Vanuit de lokale overheid, bij welke ook ongerustheid door dezelfde vermeende constatering ontstaan was, werd daarop het initiatief genomen op een aantal plaatsen monsters te laten nemen van de grond om te onderzoeken of er relevante vormen van vervuiling gedetecteerd konden worden. Het was namelijk een bekend gegeven dat een deel van de Oude Gouw gebouwd was op een voormalige vuilstort, en destijds meenden veel bewoners en mensen die deze stort gekend hadden, dat er op deze stort door niet nader te noemen bedrijven illegaal vaten afval gestort waren.

 

Dit waren onbewezen geruchten, maar deze geruchten deden wel mee in de algemene opinie bij burgers en lokale overheid dat er onderzoek plaats diende te vinden naar vervuiling van de grond waar de wijk Oude Gouw op gebouwd was.

 

Wat naar de bewoners en gemeente toe bleek uit de metingen, was dat er zich geen op dat moment ontoelaatbare vervuiling bevond op de locaties waar metingen verricht waren.

Wat eigenlijk daarna niet onderzocht is, in ieder geval niet op een dermate wijze dat dit bekend is geworden, is wat dan wel de oorzaak zou kunnen zijn van het verhoogde aantal gevallen van kanker dat door bewoners en gemeente gemeend werd te kunnen worden geconstateerd.

 

Daarom de volgende vragen:

 

  1. Is bovenstaand verhaal nog bekend bij de gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de meetgegevens nog beschikbaar? Als de meetgegevens niet meer beschikbaar zijn, waarom is dat dan niet meer zo?
  2. Denkt het college dat metingen verricht met de meetmethodes en gebruikte meetinstrumenten van ruim 3,5 decennia terug, nog relevant zijn? Zo ja, waarom?
  3. Vallen de uit de metingen gekomen meetgegevens, indien deze nog beschikbaar zijn, ook nog binnen de toegelaten normen van de huidige tijd?
  4. Is na bekend worden van de meetgegevens, daarna ooit onderzocht waarom er destijds een verhoogd aantal mensen geconstateerd werd, gezien het initiatief tot het ingezette onderzoek ook door de gemeente, dat aan kanker leed? Zo ja, wat waren de resultaten van dat onderzoek? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht ondanks de vermeende constateringen?
  5. Is in vervolg op bovenstaand verhaal in de toelichting onderzocht of het destijds geconstateerde verhoogde aantal mensen met kanker zich structureel voortzette bij bewoners van de Oude Gouw en bij mensen die daar lang gewoond hadden/hebben? Zo ja, zijn die gegevens beschikbaar? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?
  6. Is het college van zins nog initiatieven te nemen om de grondgesteldheid van deze wijk te onderzoeken naar aanleiding van onduidelijkheden die niet opgelost zijn in het verleden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waar wordt dat nu dan niet nodig geacht?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen