Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen herindicering thuiszorg
(12 april 2008)

Geacht college,

 

Ondergetekenden hebben in commissieverband verschillende malen na invoering van de WMO gevraagd of er herindicering van “oude gevallen”  welke thuiszorg ontvangen, heeft plaatsgevonden in Enkhuizen. Dit naar aanleiding van dat de raad uitgesproken heeft dit niet te willen, en dit als een zorgpunt zag. Het gaat dan over een herindicering waardoor mensen terug zouden gaan van HV2 naar HV1.

In de commissie is op deze vragen steeds geantwoord dat er geen herindicering van oude gevallen heeft plaatsgevonden, en er slechts nieuwe gevallen geďndiceerd zijn. Nu blijkt uit berichten in de media, alsook uit contact met De Omring, dat er wel degelijk herindicering heeft plaatsgevonden.

 

Daarom de hiernavolgende vragen:

 

  1. Hoe verklaart u de berichten in de media over een teruggang van HV2 naar HV1 bij cliënten in Enkhuizen?
  2. Waarom is er in de commissie gezegd dat er geen herindicicering heeft plaatsgevonden, terwijl dit schijnbaar dus wel heeft plaatsgevonden?
  3. Bent u nog steeds van mening dat er geen herindicering heeft plaatsgevonden?

 

Met vriendeljike groeten,

 

De raadsleden Stella Quasten en Hans Langbroek