Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Verontrustende dingen!
(19-8-2005)

Er staan ons grote veranderingen te wachten op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Niet alleen de enorme lastenverhoging die het meebrengt voor veel mensen die nu ziekenfondsverzekerd zijn, maar k wat betreft de behandelingen die straks nit meer vergoed worden! Onderstaand een aantal vragen over een aantal straks niet-vergoede behandelingen, gesteld door de GroenLinksfractie in de Tweede Kamer. Verontrustend, er zijn ng meer behandelingen namelijk die niet meer vergoed worden, maar weet welke?!

Medisch noodzakelijke behandelingen altijd vergoeden

17 augustus 2005

Tal van medische ingrepen worden niet meer vergoed door de bezuinigingen van dit kabinet. Dat blijkt ook te gelden voor medisch noodzakelijke operaties, die letterlijk van levensbelang kunnen zijn. GroenLinks vindt dat die operaties wel moeten worden vergoed.

Minister Hoogervorst heeft in zijn bezuinigingswoede allerlei operaties uit het basispakket gegooid, waaronder ooglidcorrecties. GroenLinks heeft zich daar steeds tegen verzet. Nu blijkt dat zelfs het bestrijden van levensbedreigende ziektes soms niet worden vergoed, doet GroenLinks een nieuwe poging de minister ervan te overtuigen dat medisch noodzakelijke operaties in het basispakket thuishoren.

Per 1 januari 2005 wordt een aantal cosmetische operaties niet meer vergoed, zoals buikwandcorrecties, borstvergrotingen, jongensbesnijdenis en ooglidcorrecties. De minister heeft bewust op de koop toegenomen dat door deze maatregel ook medisch noodzakelijke operaties niet meer worden vergoed. Voor GroenLinks gaat gezondheid boven geld. Het is onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld de verwijdering van tumoren op de oogleden niet meer voor een vergoeding in aanmerking komt. Het is onverteerbaar dat mensen het risico lopen blind te worden omdat zij de benodigde operatie niet kunnen betalen. Medisch noodzakelijke operaties horen in het basispakket thuis. Dat is voor GroenLinks zo klaar als een klontje.

GroenLinks stelde daarover de volgende vragen:

1.      Heeft u kennis genomen van het artikel Onzinnige tweedeling bij ooglidafwijkingen in Medisch Contact (19 augustus 2005)?
2.      Bent u na lezing van dit artikel en het zien van de bijbehorende fotos nog steeds van mening dat invaliderende en zelfs levensbedreigende oogafwijkingen niet vergoed moeten worden? Zo niet, welke maatregelen gaat u nemen?
3.      Op basis van welke argumenten is besloten om wel aangeboren afwijkingen te vergoeden, maar niet de verworven ooglidafwijkingen? Waarom maakt het uit of je bijvoorbeeld blind wordt door een aangeboren afwijking of door een verworven afwijking?
4.      Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat mensen het risico lopen blind te worden omdat zij de benodigde operatie niet kunnen betalen? Indien u die mening niet deelt, waarom niet?
5.      Deelt u de mening dat ooglidafwijkingen minimaal vergoed dienen te worden bij: 1) een duidelijke beperking van het gezichtsveld of van de visus, 2) afwijkingen die tot beschadiging van het hoornvlies en daardoor van de visuele functie kunnen leiden, 3) een (mogelijk) maligne tumor op of bij de oogleden? Indien u die mening niet deelt, waarom niet?
6.      Deelt u de mening dat ook invaliderende cosmetische afwijkingen die ruimschoots buiten de in de populatie voorkomende spreiding vallen en het gevolg zijn van ziekte of trauma vergoed dienen te worden? Indien u die mening niet deelt, waarom niet?
7.      Hoeveel ooglidoperaties worden er jaarlijks uitgevoerd en hoe hoog zijn de kosten van een operatie? Is bekend welk deel om puur cosmetische redenen wordt uitgevoerd en welk deel uit medische noodzaak?
8.      Welke medische noodzakelijke operaties worden er nog meer niet vergoed uit het basispakket?


Ineke van Gent en Kees Vendrik

En op die laatste vraag zou ikzelf k best eens antwoord willen hebben...

Hans Langbroek