Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen GroenLinks over Afghanistan
(16 augustus 2009)

Afgelopen week heb ik een film gezien, een Russische film. Hij ging over Afghanistan en de Russische strijd daar. In die (béregoede!) Russische film zei een sergeant dat nog nooit iemand er in geslaagd was Afghanistan te veroveren, en dat dit de Russen ook niet zou gaan lukken.
Die sergeant had uiteraard gelijk, en ook Westerse defensiespecialisten hoor je dat zeggen over de strijd van de Westerlingen nu in Afghanistan.
Dit geluid klinkt uit westerse propaganda-overwegingen wat minder hard, wij als volk mochten eens boos worden straks met de verkiezingen... Maar de door de Russische sergeant verwoorde waarheid begint wél alras steeds meer zichtbaar te worden, de Taliban winnen.

Het heeft ons straks veel geld gekost, een aantal levens, en het zal uiteindelijk voor niemand iets opgeleverd hebben. Er komen "onderhandelingen", we krijgen een "we hebben niet verloren"-verhaal te horen, en druipen af.
Balkenende en Bos hebben andermans kinderen laten sterven, voor niets. Het zal ze een worst wezen, hen wacht na de politieke jaren een baan ver boven de Balkenendenorm. Net zoals PvdA'er Wim Kok dat deed.
PvdA en reserve-PvdA het CDA.... De aard van de beestjes! Überkapitalisme, met totale schijt aan alles wat mensenleven is. Niet in woord, wel in daad.

Onderstaand een paar vragen die bovenstaande al wat inkleuren richting de waarheid die straks niet meer verdoezeld zal kunnen worden, behalve door liegen. Who cares, zeggen ze dan...


Ons verdeelde en verkrachte enige plaatsje in het heelal


Afghaanse president offert vrouwenrechten op in zijn strijd om herverkiezing

16 augustus 2009

Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) vraagt minister Verhagen onmiddellijk protest aan te tekenen bij de Afghaanse president Karzai tegen een familiewet waarin de rechten van vrouwen van de Shia-minderheid barbaars worden vertrappeld. Volgens Afghaanse waarnemers hoopt Karzai zich in de aanloop naar de verkiezingen van 20 augustus zo te verzekeren van de steun van een machtige aartsconservatieve religieuze Shia-leider. Peters: "Hij toont zich hiermee volstrekt ongeloofwaardig als leider van een land dat met de steun van Nederland en andere landen de positie van vrouwen probeert te beschermen."

De wet verplicht vrouwen zich te onderwerpen aan de seksuele behoeftes van hun echtgenoten om zich van hun levensonderhoud te verzekeren en ontneemt hen het ouderlijk gezag over hun eigen kinderen. Ook worden verkrachters vrijgesteld van vervolging als zij bloedgeld betalen.

Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse zaken over de Afghaanse Shia familiewet die de rechten van vrouwen schendt (ingediend 15 augustus 2009).

1. Bent u ermee bekend dat de Afghaanse president Karzai een geamendeerde versie van de familiewet, die indruist tegen de grondwettelijke rechten van vrouwen van de Shia-minderheid, alsnog heeft getekend en dat deze wet in werking is getreden? (1)

2. Kunt u bevestigen dat de wet mannen het recht geeft te weigeren te voorzien in de levensbehoeftes van vrouwen als die niet tegemoet komen aan de seksuele wensen van hun echtgenoten, vaders en grootvaders de exclusieve voogdij over de kinderen uit het huwelijk geeft, en verkrachters vrijstelt van vervolging in ruil voor bloedgeld?

3. Hoe oordeelt u over dergelijke bepalingen? Deelt u de mening dat deze neerkomen op een grove en barbaarse schending van de rechten van Shia-vrouwen in Afghanistan?

4. Hoe oordeelt u over de eerdere beloftes van president Karzai aan de internationale gemeenschap, waaronder de NAVO en Nederland, om dergelijke schendingen van vrouwenrechten niet in werking te laten treden nadat hij in maart van dit jaar een eerdere versie van de wet had getekend? Deelt u de mening dat de president zijn beloftes heeft gebroken?

5. Hoe geloofwaardig acht u de beschuldigingen van vrouwenactivisten dat de president vrouwenrechten heeft opgeofferd voor steun van de conservatieve religieuze Shia-leider Mohseni aan Karzai's verkiezingscampagne?

6. Bent u bereid bij president Karzai onmiddellijk protest aan te tekenen tegen deze schending van vrouwenrechten?

7. Hoe geloofwaardig acht u nog de inzet van president Karzai op het gebied van bevordering van mensenrechten en de "rule of law", mede in het licht van de pogingen van de internationale gemeenschap om de eerbiediging van mensenrechten in Afghanistan te versterken, in het bijzonder voor vrouwen?

8. Welke mogelijkheden bestaan er om deze wet terug te draaien en hoe zal Nederland daaraan bijdragen?

(1) Persbericht Human Rights Watch 14 augustus 2009, "Afghanistan: Law Curbing Womens Rights Takes Effect. President Karzai Makes Shia Women Second-Class Citizens for Electoral Gain"