Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen gladheidsbestrijding en kosten
(7 juni 2011)

Enkhuizen, 5 juni 2011

 

Geacht college,

 

In opvolging van de bijeenkomst inzake de buitendienst hebben we nog steeds vraagtekens bij bepaalde uitgaven in de buitenruimte.

Als voorbeeld nemen we de gladheidsbestrijding.

 

In de jaarstukken 2010 van Enkhuizen viel te lezen:              

Gladheidbestrijding (nadeel 96.000) 

Al in de eerste maanden van 2010 hebben winterse omstandigheden geleid tot 

extra gladheidbestrijding (bovenop het meerjarig gemiddelde). In de voorjaarsnota 

is de post daarom al met 105.000 verhoogd tot 235.000. Aan het einde van het 

jaar sloeg de winter opnieuw toe. Dat heeft ertoe geleid dat ook in december flink 

moest worden ingezet op de bestrijding van gladheid. De kosten vallen daarom nu 

bij jaarrekening opnieuw hoger uit en wel met een bedrag van 96.000.

Dit betekent dat Enkhuizen gedurende 2010 door de strenge winter(s) 201k euro meer betaalde, op een begroting van 130k

 

In de jaarstukken 2010 van de veel grotere gemeente Hoorn viel te lezen:

Hogere uitgaven gladheidbestrijding door aanhoudend winterweer. 23 N Incidenteel.

Dit kwam bovenop een extra bedrag in de najaarsnota:

Zo is in de najaarsnota van Hoorn opgenomen:

" 16. Budget gladheidbestrijding.......................................................................... N 60.000 

Door de aanhoudende vorst in de maanden januari, februari en maart ontstaat een incidenteel nadeel 

van 60.000 bij de gladheidbestrijding. Dit nadeel komt door een forse afrekening voor het strooizout en externe inhuur voor gladheidbestrijding."

 

Dit betekent dat Hoorn gedurende 2010 door de strenge winter(s) 83k euro meer betaalde, op een begroting van ongeveer 140k (zie http://www.hoorn.nl/Int/Welkom-in-Hoorn/Gemeentebestuur/BIS/(51257)-Commissies/Algemene-Raadscommissie/Commissie-30-november-2010/5-a-Gladheidsbestrijding/Evaluatie-Gladheidsbestrijding-2009-2010.pdf)

 

We zijn erg geschrokken van de verschillen en hebben de volgende vragen:

1.      Geven bovenstaande gegevens de situatie(s) goed weer?

2.      Kunt u verklaren hoe het verschil in zowel de meerkosten voor strenge winter(s) zo navenant kan zijn?

3.      Kunt u verklaren hoe het verschil in totale kosten voor gladheidsbestrijding, afgezet tegen inwonersaantallen en km. wegen, zo navenant kan zijn?

4.      Zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat Enkhuizen de dienst inhuurt en Hoorn het zelf doet?

5.      Is het college met ons van mening dat een eigen dienst hier mogelijk goedkoper zou hebben gefunctioneerd? 

6.      Welke maatregelen neemt u en heeft u genomen om deze kosten niet zo uit de hand te laten lopen?

 

Met vriendelijke groet,


Christian Bokhove

SP

 

Hans Langbroek

Nieuw Enkhuizen