Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over diesel
(8 augustus 2010)

Onderstaande vraagjes over een luchtje heb ik maar gevraagd. Het is me een aantal malen opgevallen door de tijd heen tijdens mijn zondagse wandelingetjes door de stad.
Altijd beter een vraag te stellen uit overbezorgdheid dan onverschillig blijven als je meent iets te zien dat mogelijk is.

Geacht college,

 

Regelmatig is op de onverharde ruimte op het Verlaat, waar vrachtwagens van een bedrijf geparkeerd staan, een vrij sterke dieselgeur waar te nemen. Op het terrein staat ook een tank, waarvan mij niet bekend is wat die bevat.

Het terrein is onverhard, wat betekent dat eventueel structurele lekkages van diesel uiteindelijk in de grond én in het grondwater terecht kunnen komen.

 

Vraag:

 

Is het het college ook ter ore gekomen, of hebben collegeleden zelf waargenomen, dat de genoemde dieselgeur regelmatig waar te nemen is op het onverharde terrein aan het Verlaat?

 

- Zo ja, heeft het college onderzoek overwogen naar een eventuele oorzaak van de waargenomen dieselgeur?

- Zo nee, is het college van zins dit te gaan doen?

- Als vervuiling door diesel aangetoond zou worden, geldt dan het principe “de vervuiler betaalt?”

 

Vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen