Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen aan het college
(28 juli 2007)

Onderstaande vragen heb ik aan het college gesteld vandaag. Het zijn vragen die toch de stad aangaan, en ze gaan over zaken die op n of andere manier maar blijven doorgaan als een soort tweejaarlijks ritueel waar uiteindelijk nooit een resultaat uitkomt. Dat is meer dan lastig, het is uitermate ergerlijk!
Vraag 1 is werkelijk al heel lang aan de gang, en een item dat belangrijk is. Vooral wat betreft handhaving, en het meten met n maat richting iedereen in het betreffende gebied.

Hoi Erik,
 
Onderstaand een aantal vragen richting het college, uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen.
 
Vraag 1:
 
De afgelopen vier decennia is er in Enkhuizen een discussie gaande over hoe om te gaan met het straatbeeld in de winkelgebieden. Het gaat dan over reclame-uitingen aan gevels, uitstallingen op straat etc. Dit in relatie tot dat we allemaal vinden dat de historische uitstraling van de stad, en dus ook van het winkelgebied, overgebracht moet worden op bezoekers van Enkhuizen. Hierover zijn in deze vier decennia reeds diverse malen afspraken gemaakt, convenanten gesloten en is ook verschillende malen beleid op geschreven.
Nu is het zo, lopende door de winkelgebieden, dat de afspraken, convenanten en de geschreven beleiden blijkbaar geen enkel effect hebben gehad, gezien de uitbundige vormen van uitstallingen in de straten van het winkelgebied die de historische uitstaling van de stad bijkans volledig onzichtbaar maken. Ondanks dat in de tijd de verschillende gemeenteraden reeds de verschillende college's van B&W duidelijk opdracht hebben gegeven en wensen hebben uitgesproken dat dit uitermate onwenselijk is. Een aanal winkeliers heeft zich wl aan afspraken om het winkelgebied wat dit betreft een betere uitstraling te geven gehouden. Om lukraak een paar namen te noemen: Tierlantijn, van der Klei Opticiens, De Graaff van Enckhuijsen, en zo meerdere zaken.
De vraag is: Hoe denkt het college nu eens binnen zeer afzienbare tijd het probleem van het onzichtbaar zijn van de historische uitstraling van de winkelgebieden op te lossen? Waarbij ook wat minder gedurfde zaken als uitstallingen van culturele instanties als de Westerkerk, die zich ook bezondigt aan bovenstaande, betrokken worden in de finale oplossing? De raad wacht reeds zo lang...
 
Vraag 2:
 
De laatste tijd lijkt het trend te worden in Enkhuizen dat er aan de straat direct te consumeren etenswaren verkocht kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de Hema die aan straat verkoopt, Mitra die een coca cola-automaat op straat zet (dit ook in verband met vraag 1). De vraag is: is het direct verkopen aan straat van direct te consumeren etenswaren van gemeentewege uit gebonden aan vergunningverlening? Zo ja, zijn er vergunningen verleend voor bijvoorbeeld de genoemde voorbeelden? Zo nee, waarom wordt er niet opgetreden tegen dit verschijnsel?
 
Vraag 3:
 
Nu de gemeenteraad in meerderheid heeft besloten dat de gemeente geen actief lid mag zijn van het TPE en dus ook geen stimulerende rol kan vervullen in het op gang houden van dit TPE;
nu blijkt dat het Enkhuizer bedrijfsleven om het toerisme te promoten in gezamenlijkheid niet verder komt dan het verplaatsen van de donderdagse Zuiderzeedagen naar zondagen en dit VOC-dagen te noemen;
nu blijkt dat het Enkhuizer bedrijfsleven dat met toerisme te maken heeft te verdeeld is (ook zelfs historisch gezien al) om effectief samen te kunnen werken in het kader van uitbaten van onze stad als toeristisch product, de volgende vraag:
Wat zijn de plannen vanuit het college om toch vormen te vinden om het product Enkhuizen in de toekomst als een effectieve toeristische inkomstenbron voor de burgerij en het bedrijfsleven neer te zetten? Vindt er nog overleg plaats tussen lokale overheid en lokaal bedrijfsleven dat op enigerlei wijze is gerelateerd aan het toerisme? Zo ja: heeft dit reeds iets opgeleverd dat steek houdt binnen afzienbare tijd? Zo nee: waarom niet?
 
Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek namens de fractie van Nieuw Enkhuizen
 
De antwoorden die ik ontvang zal ik uiteraard ook weer op deze site plaatsen, vragen laten zien zonder de antwoorden als deze komen kan natuurlijk niet....
 
Hans Langbroek