Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vraag over woonunits en drugshandelaren
(14 december 2007)

 

TOELICHTING OP VRAAG

 

Momenteel zijn gemeente Enkhuizen en Stichting Woondiensten Enkhuizen samen in conclaaf om mogelijk een aantal woonunits te plaatsen op afgelegen terrein, bijvoorbeeld langs de spoorlijn, om mensen die zichzelf door een afwijkende, overlast bezorgende leefwijze buiten de samenleving plaatsen, toch te kunnen huisvesten. Dit onder begeleiding van instanties als politie, hulpverleningsinstanties en gemeente.

 

Overlast kan divers ge´nterpreteerd worden. Overlast bestaat uit directe overlast als burengerucht en overmatige lawaaiproductie, maar ook uit bijvoorbeeld rotzooi veroorzaken.

 

Nieuw Enkhuizen heeft een aantal jaren terug gesteld dat mensen welke handelen in drugs ook een vorm van grote directe en indirecte overlast veroorzaken richting de samenleving. Daartoe schreef ze destijds een initiatiefvoorstel om mensen welke drugshandel vanuit huis bedreven bij verhuizing binnen de gemeente een woonvergunning te weigeren bij koop van een huis, of in samenwerking met Woondiensten Enkhuizen te weigeren een inschrijving voor een huurwoning te honoreren met het verkrijgen van een huurwoning. Dit initiatiefvoorstel werd afgewezen vanuit onder andere de visie dat drugshandelaren ook moesten kunnen wonen, ze geen directe overlast veroorzaken, en dat het met de drugshandel in Enkhuizen meeviel.

 

Nu weten we beter, de actualiteit heeft deze visie die het initiatiefvoorstel door de raad liet afwijzen hard onderuit gehaald. Drugshandel floreert, de politie heeft er de handen vol aan, de samenleving wordt erdoor in onderdelen fundamenteel ontwricht, en buurten waar drugshandel aanwezig is verpauperen en gaan achteruit door de toeloop van het soort volk waaruit klanten veelal bestaan. Buurtbewoners zijn vaak niet blij met het gegeven van drugshandel in de eigen omgeving, doch hebben vaak angst om aangifte te doen. Doch over dat laatste heeft Nieuw Enkhuizen reeds een mening geformuleerd en vragen gesteld richting het college.

Dit alles kan beschouwd worden als directe, doch ook als indirecte grote overlast voor buren en samenleving veroorzaakt door mensen welke vanuit huis handelen in drugs.

 

Naar aanleiding van bovenstaande zou de fractie van Nieuw Enkhuizen willen vragen:

 

  • Kan het college zich vinden in het in de toelichting gestelde?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, is het college dan bereid de beschreven overlastgevende groep van drugshandelaren vanuit huis te betrekken bij te creŰren huisvesting buiten de directe woonbuurten voor notoire overlastveroorzakers?
  • Zo ja op bovenstaande vraag: is het college dan bereid te onderzoeken of er juridische kaders bestaan om drugshandelaren vanuit huis inderdaad in buiten woonwijken neergezette woonunits te laten plaatsen, na waarschuwingen aan deze personen?
  • Zo ja, is het college dan ook bereid hetzelfde te laten onderzoeken voor mensen welke hun huis ter beschikking stellen aan drugshandelaren voor de handel in drugs?

 

Met vriendelijke groeten, namens de fractie van Nieuw Enkhuizen,

 

Hans Langbroek