Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vraagje over wegwerkzaamheden

(10 juli 2012)

 

Enkhuizen, 10 juli 2012

 

 

Geacht college,

 

Zoals u weet zijn er momenteel drukke werkzaamheden gaande om de rijbanen van de wegen rondom verzorgingstehuis Overvest te verbeteren. Men bedrijft er het welbekende “werk met werk”.

Nu is het zo dat door deze werkzaamheden de lokale buslijnen van Connexxion hun routes niet zoals gewoonlijk kunnen of willen uitvoeren. Dit impliceert voor de bewoners van Overvest door de aard van waarom zij Overvestbewoners zijn, dat ze verstoken zijn van mogelijkheden tot laagdrempelig vervoer richting de binnenstad.

 

Graag zou ik van u willen weten of bovenstaande u bekend is.

Zo ja, zijn er in de planningsfase van de werkzaamheden pogingen gedaan dit te voorkomen, en wat houden die eventuele pogingen in?

Zo nee, beschouwt u dit dan als een punt dat bij soortgelijke plannen op locaties die deze gevoeligheden hebben meegenomen dient te worden?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen