Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vraag aan het college over ijsbaan
(29 juli 2007)

Onderstaande vraag betreffende de ijsbaan heb ik richting de verantwoordelijke wethouder gesteld. Het is een realistisch iets, en een aantal omwonenden heeft er eerst zelf getracht over te bellen. De beschreven toestand verandert niet, en ik vraag me af waarom gezien de hoge temperaturen in dit seizoen.

Hoi Erik,
 
Onderstaand een vraag voor de verantwoordelijke wethouder:
 
Sedert reeds geruime tijd is de hoedanigheid van de ijsbaan in Enkhuizen in een toestand die een gevaar begint te vormen voor de volksgezondheid.
Dit grote oppervlak staat regelmatig onder een laag water. Het gevolg van dit stilstaande water, dat door de hoge temperaturen een laag zuurstofgehalte heeft en rottingsstoffen produceert, is dat er grote hoeveelheden kadavers van dieren van allerlei allooi in het gebied liggen. Ook dode eenden.
Langdurig stilstaand water vormt een risico voor de volksgezondheid door het gevaar voor botulisme en andere ziektes, evenals de dode dieren die er op het terrein overdadig liggen. Het terrein wordt gebruikt door spelende kinderen en gebruikt als hondenuitlaatplaats.
De vraag is: Waarom ligt de ijsbaan reeds geruime tijd in deze toestand, ook nadat een aantal omwonenden de gemeente verschillende malen verwittigd heeft van wat er aan de hand is? Reparaties aan het blijkbaar kapotte gemaal zijn steeds van korte effectiviteit geweest.
 
Hans Langbroek, fractie Nieuw Enkhuizen
 
Onderstaand het ontvangen antwoord (31 juli 2007):

Geachte heer Langbroek,

Naar aanleiding van u mailtje over vragen over de ijsbaan kan ik u het volgende berichten.

Helaas hebben ook wij moeten constateren dat er nog al wat problemen met de pomp zijn, na diverse reparaties (allemaal verschillende storingen) is er nu gekozen voor het vervangen van het elektrische gedeelte.
Dit zal op korte termijn gaan plaats vinden.( is in bestelling).
Ook is gebleken dat er derden de pomp aan en uit schakelen, om dit uit de wereld te helpen is er en nieuw slot geplaatst.
Bij controle op dode dieren hebben de medewerkers echter niks aan getroffen.

Hopend u voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,

Andre Pauwels Uitvoerder / opzichter BOA

Het probleem wordt dus binnenkort opgelost. Dat is okee! Maar dat er mensen zijn die met hun tengels aan pompinstallaties komen in ons natte-voetenland, dát vind ik dus écht niet okee te noemen! Je veroorzaakt problemen die de belastingbetaler geld kosten, en brengt een vorm van gevaar in beeld voor anderen. Zelfs met dit soort dingen vindt dus vandalisme plaats...