Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Voorstel aan toetsenbordhelden

(22 mei 2011)

 

Al meermaals heb ik me druk gemaakt over de tergende lafheid die zich als een olievlek over internet uitspreidt. De anonimici die vuilspuitend over iedereen en alles hun angstig verraad jegens dapperheid en moed vanuit hun toetsenborden vandaan de digitale wereld inrammen.

 

Nog steeds kan ik dat in mateloze afkeer en minachting beschouwen. Ook de lijkenpikkerij die door lieden beoefend wordt door als schuilnaam (nickname) de naam aan te nemen van bekende overleden voorvechters of helden uit de geschiedenis. De namenjatter steelt daarmee iets van het aura van kracht en dapperheid van zo’n held. Z’n lege anonieme woorden daarmee vermeende kracht meegevend. Pronken met andermans veren, en zelfs met diens imago.

Bullshit!

 

De lafhartige schijnargumenten voor dit angstgedrag heb ik [hier] al eens boos laten zien. Maar je hoort ook wel dat “het toch om de argumenten gaat, en niet om de persoon erachter”. Of dat “het resultaat van een internetdiscussie belangrijk is, en niet wie die discussie voert” etc. Wel, de praktijk laat zien wat dit inhoudt.

Daarom heb ik een voorstel aan al deze anonieme helden:

 

Doe met z’n allen op internet een voorstel naar de politiek toe. Het mag anoniem, zodat niemand bang hoeft te wezen dat een ander weet wat en hoe hij of zij denkt.

Stel voor dat in onze democratie verkiezingen voortaan puur en alleen gehouden worden door het slechts op programma’s kunnen stemmen. De personen achter die programma’s blijven dan onbekend.

Daarnaast blijven voortaan gemeenteraadsleden onbekend, wethouders onbekend, ministers onbekend, parlementsleden onbekend, premiers onbekend, en ambtenaren onbekend. Het gaat tenslotte om de uitkomst van politiek beraad en het resultaat ervan, niet om wie de beslissing genomen heeft en die uitvoert.

 

Het gaat niet om wie de persoon is die argumenten inbracht, het gaat niet om wie een besluit als wet implementeert, het gaat niet om wie de ambtenaar is als u het ergens niet mee eens bent.

Het gaat om het resultaat.

Als u wilt klagen, dan zou u voortaan een brief kunnen schrijven aan een antwoordnummer dat de overheid representeert. Dan krijgt u een brief terug, niet van een naam doch van de overheid als anoniem instituut. Het gaat om het antwoord, en niet om wie u dat antwoord geeft.

 

Het argument voor anonimiteit van politici, bestuurders, ambtenaren, en feitelijk de gehele overheid, is dan exact hetzelfde wat uzelf beweert dat u beweegt om anoniem te kunnen doen wat u op internet doet: Het gaat om het resultaat, en niet de persoon achter dat resultaat.

Toch…..?

 

Maar dit gaat allemaal niet gebeuren. Schijtlijsters worden geboren als schijtlijsters, en verzinnen duizenden argumenten om aan te tonen dat ze dit niet zijn. Anoniem uiteraard.

 

Hans Langbroek