Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Het wordt ál barder toch zo?!

Wat gebeurt hier allemaal?!

(22 augustus 2005)

    

 

Ik heb gelezen dat in Sittard-Geleen in een straal van 25 kilometer de vijfde voedselbank is geopend, en dat in Maastricht de zesde in september volgt. Het wordt toch zo langzamerhand toch wel enigszins schandalig?!

 

Het is voor mij persoonlijk niet te begrijpen dat zoiets in Nederland in een paar jaar tijd stééds meer nodig is. En steeds hárder nodig… NODIG dus! Blijkbaar zijn er steeds meer mensen die het niet meer kunnen bekostigen om eten te kunnen kopen, of in ieder geval eten in die vorm dat ze gezond kunnen blijven en niet door vitaminetekorten ook nog allerlei gebreksziekten oplopen (leuk voor ze volgend jaar met de nieuwe ziektekostenverzekeringen, eigen bijdrages etc…). Maar ook mensen die letterlijk niet genoeg te eten kunnen kopen!

 

Welbeschouwd is het dus momenteel FEITELIJK zo dat er zonder het particuliere initiatief van de oprichters van de voedselbanken er in dit land mensen dood zouden gaan door gebrek aan eten! Onvoorstelbaar!! En dat aantal is in een jaar tijd verviervoudigd… Mij maak je niet wijs dat dat bij al die mensen hun eigen schuld is, dat ze allemaal stom zijn, geldbrassers zijn, idioot zijn of dat ze allemaal profiteurs zijn. Dat is gewoonweg niet zo.

 

Vorig jaar was het al zo dat mensen die alleen van AOW leefden structureel € 70,-- per maand tekort kwamen als ze alleen eten en vaste lasten betaalden. Dat is op zo’n laag inkomen enorm veel geld! Volgend jaar zullen ze nóg meer tekort gaan komen, ook voor hen gaan de kosten voor ziektekostenverzekeringen en energie fors omhoog, ondanks dat er voor hen voor dat eerste enige compensatie komt in de vorm van belastingteruggave. Maar voor deze mensen is het dus nu zo dat iedere euro die ze méér gaan betalen aan vaste lasten bovenop die structurele €70,-- per maand tekort komt! Hoe zoiets afloopt voor deze groep mensen is niet moeilijk te raden… Héél veel bejaarde mensen zullen steeds meer in bittere armoede moeten gaan leven:

 

IK VIND HET EEN SCHANDAAL!!

 

En ik weet het, het is een cliché, maar toch is het wel zo dat veel van deze mensen dus inderdaad hun hele leven hard hebben moeten werken, en dat geldt voor zowel de werkman alswel voor de moeder die een gezin heeft gerund. En lang niet iedereen van de huidige bejaarde ouderen is nu eenmaal in staat geweest een aanvullend pensioen op te bouwen… Dat is zelfs nú in deze tijd bij veel mensen nog niet het geval!

 

Het moge duidelijk zijn dat ik het hier niet over de vuttende en prepensioenende Babyboomers heb die de boel in dit land toch behoorlijk uitgevreten hebben. Deze nog-lang-niet-zo-heel-ouden genieten zo’n vijjtien jaar eerder dan hun ouders EN vijftien jaar eerder dan hun kinderen van een betaald arbeidsloos leven vol gezondheid, en hebben zich dat via hun politieke generatiegenoten veilig gesteld. De afgelopen twee jaar zijn daar acties voor gevoerd door grijze bijna-vuttende babyboomvakbonders die bang waren hun "rechten" te verliezen en hun politieke vazallen van de SP en deels ook GroenLinks en PvdA. Dat zeg ik óndanks dat ik landelijk lid ben van GroenLinks! Over solidariteit gesproken...

Alles is op…. Bedankt van ons, jullie kinderen, ook namens jullie steeds armer wordende ouders. We betalen mee aan jullie minstens éénderde lang-leve-de-lol leven op onze kosten!

 

Hans Langbroek