Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De Vestingwal, het Schootsveld, en het grote geld

(14 mei 2011)

 

In het Noord-Hollands Dagblad van vandaag, editie Enkhuizen, was te lezen dat VVD/D66 wederom oppert dat het een prachtig idee is om een weg vanaf de Kastanjelaan naar de Molenweg aan te leggen. Dwars door het prachtig groene Schootsveld en ons aller schitterende Vestingwal heen…!

Zoals ik [hier] al zeg, voor sommige sujetten op deze aardkloot geldt: “Schoonheid wordt in hoeveelheden euro’s bepaald, en niet meer in schoonheid an sich.” Een dergelijk uitgangspunt herbergt een gruwelijke misvatting van wat goed en slecht is!

In het raadsvoorstel staat het allemaal wat cryptischer omschreven: “Octopusgedachte, benutten en versterken van bestaande verbindingen tussen binnen- en buitenstad, samenhang in de fysieke structuur van de stad voor concentratiegebieden”…. Octopus wordt door mij nog steeds in verband gebracht met de Octopusbende! Vrije associatie heet dat.

 

Ons Schootsveld en onze prachtige Vestingwal zijn monumenten van schoonheid. Daarnaast is de Vestingwal een geweldige, ononderbroken loop- en fietsroute voor mensen die schoonheid nog kunnen waarderen om wat het is: namelijk schoonheid! Zonder daar direct weer euro’s aan vast te willen plakken.

In het artikel stond dat er geheimzinnige onderhandelingen bezig zijn met een onbekende eigenaar van de grond. Maar iedereen in Enkhuizen weet gewoon dat die eigenaren de Erven Groen zijn, het land was van André Groen.

 

De schoonheid van Enkhuizen wordt mede voor een groot deel bepaald door dit ongerepte en ononderbroken stuk schitterende stad. Het groen, het water, de lapjes volkstuinen, de hekjes, groeiende en bloeiende kruiden, het fluitekruid: schoonheid pur sang! Om dit door een weg ter gerieve van de winkelstand te laten vernietigen is esthetisch barbaars, en in mijn ogen volkomen onbegrijpelijk.

Dit stuk Enkhuizen bepaalt een deel van de charme van ons stadje, en dat hoeft niet voor efficiency en geldbejag opgeofferd te worden. Daarnaast is de Molenweg een doodgewone woonstraat, en niemand die aan die weg woont zit te wachten op druk verkeer langs die route die veel te smal is voor een dergelijk doel. Het grenst aan waanzinnig om dit te willen.

Om het Schootsveld dan ook nog eens op te willen offeren aan parkeerblik maakt het vernietigingsbeeld totaal en compleet. Het grenst aan inhumaniteit, schoonheid is een onmisbaar onderdeel van de leefbaarheid van een omgeving!

 

Ik hoop dat een meerderheid van de raad niet in deze woeste destructie-ideeën meegaat. De grond aankopen moet kunnen, puur en alleen om een aaneengesloten geheel in bezit te krijgen als Enkhuizer gemeenschap. Maar dan niet om dit te onderwerpen aan een vernietigingsbeleid, maar juist om de kans te hebben en benutten deze unieke pracht in stand te houden!

 

Hans Langbroek

 

 


Wordt dit de nieuwe visualiteit op het Schootsveld?