Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Verlies van privacy, jankende Telegraafjournalisten
(27 juli 2009)

Bij het journaille van de krant Telegraaf is ineens beroering ontstaan omdat bleek dat de AIVD één hunner afluisterde. Men is plotseling doordrenkt van besef van privacy, vrijheid van schrijven en pers, en de bedreiging van deze zaken in Nederland door de overheid.
Men huilbulkt nu van de daken dat het de taak van de pers is om te kunnen en mogen informeren, om meningen te kunnen en mogen geven, én om bronnen aan te boren voor de benodigde informatie.
Men huilbulkt dat nu ineens het land in, men heeft nu de rechter ingeschakeld om het gelijk te halen (wat gelukt is), omdat de eigen belangen aangetast werden.
De EIGEN belangen.... Daar gaat het blijkbaar alleen nog om.

Al die tijd dat er allerlei drieste maatregelen ingevoerd werden of gepoogd werden in te voeren door onze overheid die de privavy ernstig aantastten,

al die tijd dat het ontwerp van een kader door de overheid in elkaar geconstrueerd werd waarin dictatuur van de éne minuut naar de andere minuut zó ingevoerd kan worden,

heb je de jankende Telegraafjournalisten niet gehoord. Pas nu het EIGEN belang ineens aangepakt blijkt te worden schreeuwen ze, huilen ze, janken ze, roepen ze om vrijheid en privacy.
Krokodillentranen en watjesmentaliteit.

En vooral verzaking van wat ze pretendeerden dat hun taak was: constateren, in het oog houden, signaleren en registreren van trends in de samenleving, en daarover het publiek berichten! Het Telegraafjournaille heeft hun lezers ernstig in het ootje genomen, en de eigen zelfbenoemde taak bruut verzaakt.
Persoonlijk vind ik wat nu gebeurt, en wat ze doen, een grote schande.

Maar nóg schandaliger vind ik wat de overheid probeert te doen, het frame in elkaar zetten waarmee een eventuele dictatuur, herkenbaar of niet, van de éne op de andere minuut ingevoerd zou kunnen worden.
Dat soort zaken doen bange overheden, overheden die de zaak niet meer onder controle denken te hebben, overheden die bang zijn macht te verliezen, overheden die trillen van angst voor de potentie van de grote massa.

Een mooi rijtje privavybeperkende maatregelen die ingevoerd zijn en/of gepoogd zijn in te voeren, heeft [Karin Spaink] neergezet. Hieronder dat mooie rijtje van wat er aan de hand is in dit land!

 • 2001 Invoering van de TAP-verplichting voor internet verkeer:
  -
  NRC: Telecomwet geeft overheid te veel macht
  - Archief tapdiscussie

  2002 Invoering preventief fouilleren:
  -
  Volkskrant: Politie mag preventief fouilleren
  - Wikipedia: wat is preventief fouilleren?

 • 2005 Invoering algemene identificatieplicht:
  -
  Wikipedia, wet op de identificatieplicht

  2006 Invoering RFID in passpoort (draadloos op afstand uit te lezen):
  -
  www.paspoortinformatie.nl
  - Paspoortchip op afstand leesbaar

 • 2006 Alle openbare aanbieders van email en internet toegang moeten de NAW gegevens van al hun klanten verplicht dagelijks doorgeven aan het CIOT:
  -
  Netkwesties: ‘internettelefoonboek’ voor opsporing

  2006 Camera toezicht zonder ‘toezicht’ neemt toe:
  -
  Cameratoezicht neemt verder toe
  - Volkskrant: Privacy burger wijkt voor wakend oog van staat
  - NRC: Ogen die ons overal zien

 • 2007 AIVD heeft toegang tot alle IND gegevens:
  -
  Toezichtsrapport over gegevensuitwisseling AIVD-IND

  2007 Anoniem reizen niet meer mogelijk met ov-chipkaart:
  -
  NS schendt privacy met ov-chipkaart

 • 2008 Invoering breed toegankelijk elektronisch kind-dossier:
  -
  Volkskrant: Alles, tot seks aan toe, moet in het kinddossier
  - Trouw: Kinddossier mogelijk breder toegankelijk voor hulpinstanties

  * 2009 Voorlopige afwijzing verplichte slimme energie-meters:
  -
  Nuu.nl: politiek verplicht slimme energiemeters
  - Dossier energiemeter

  * 2009 Invoering electronisch patienten dossier:
  -
  Parool: Huisartsen waarschuwen patiënt tegen digitaal dossier
  - Medisch Contact: Artsen dienen massaal bezwaar in tegenEPD
  - EPD - moeten we het daar niet es over hebben
  - CBP: Informatiebeveiliging ziekenhuizen voldoet niet aan de norm

 • 2009 Bewaarplicht van alle meta-informatie via de ‘Europese route’, met dank aan Donner, tegen de wil van de 2e kamer:
  -
  Kamer: Donner mag niet instemmen met bewaarplicht
  - Donner stemt ondanks bezwaren in met bewaarplicht
  - Bewaarplicht telecommunicatiegegevens
  - Bits of Freedom: Dossier verkeersgegevens

  2009 Locatie informatie GSM moet 6 maanden opgeslagen worden:
  -
  De mobiele telefoon als peilbaken, mag dat?

 • 2009 Biometrische kenmerken in passpoort (protesten VN tegen vingerafdruk in passpoort):
  -
  BuZa: Biometrie in het paspoort
  - NRC: Vingerafdruk moet wellicht weg uit paspoort

  2009 Uitbreiding DNA database:
  -
  Ned. Dagblad: Meeste agenten zelf tegen afstaan DNA
  - Tweakers: Test met uitwisselen DNA-data succesvol
  - AD: Justitie wil eerder groot DNA-onderzoek

  Onze vrijheid, of wat daar nog van over is, is in het geding. Ons menszijn wordt afgekalfd, onze menselijkheid en menselijke aard staat op het punt door de overheden verloochend te worden.
  We staan op het punt door overheden gemanipuleerde, gemachineerde en uitgebate middelen te worden, gemaskeerd met de semi-vrijheid van internet, tv's kunnen kopen en hypotheekjes kunnen aangaan.
  Het is half twaalf, de zaak kan nog tegengehouden worden.