Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Verdere vragen over wonen, bestemmingsplannen en handhaven
(9 augustus 2010)

Omdat we [hier] antwoord op [deze] vragen gekregen hebben, bleven wat mij betreft juist de hiernavolgende vragen nog open staan. Ze zijn feitelijk dus niet beantwoord:

Geacht college,
 
Vragen door mij gesteld over eventueel illegale bewoning van een schuur van twee verdiepingen, en aangekoppelde vragen, zijn middels een ambtelijk intern schrijven dat aan u gericht is, richting de raad beantwoord als zijnde de beantwoording van de vragen in de hoedanigheid van een raadsbrief.
 
De beantwoording laat vragen door mij gesteld nog onbeantwoord. Het gaat om de volgende vragen:
 
Vraag 2

Ervan uitgaande dat u voor bewoning toestemming heeft gegeven, hetzij op formele of informele wijze, hetzij door illegaliteit van bewoning van bedoelde werkplaats niet te stoppen middels handhaving na op deze bewoning gewezen te zijn, graag antwoord op het hiernavolgende:

- Voldoet de bewoonde werkplaats aan de eisen die het Bouwbesluit vragen voor aanpassing aan bewoning van een dergelijk pand?
- In welke mate is rekening gehouden/heeft aanpassing plaatsgevonden om zaken als brandveiligheid in goede banen te laten verlopen en garanderen?
 
In de beantwoording maakt u duidelijk namelijk dat er geen toestemming is gegeven voor het bewonen van een voormalige schuur, en zaken als bouwbesluiten en brandgevaar moeten wel degelijk door de gemeente gecontroleerd worden in deze gevallen. Daarna volgt, afhankelijk van de geschiktheid voor bewoning, toestemming ná aanvraag voor bewoning.
 
Ook de navolgende onderdelen uit vraag 3 welke ik gesteld heb zijn niet beantwoord:
 
- In hoeveel van deze gevallen zijn zaken als bijvoorbeeld brandveiligheid in het geding?
- Hoe zal uiteindelijk de precedentwerking van bovenstaande voor de gemeente, en dus haar burgers, gaan worden?
Als, zoals uit beantwoording lijkt te blijken, niet gehandhaafd en gecontroleerd wordt bij het gaan bewonen van dit soort gebouwtjes en panden op bouwbesluiten, brandgevaar etc, en er in de stad veel meer van dit soort situaties bestaat zoals uit de beantwoording blijkt, dan heersen er mogelijk op vrij brede schaal gevaarlijke situaties in Enkhuizen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen