Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Us Femke

(16 oktober 2010)

 

[Femke Halsema]

 

Femke Halsema is niet alleen de enige linkse politica van belang die het vermogen, de durf en het lef heeft links te hervormen naar een zichzelf evoluerende en met de tijd meegaande politieke entiteit. In tegenstelling tot de verstarde PvdA- en SP-adepten.

Femke Halsema is ook niet alleen de enige linkse politica die geen lege of vergane-glorie ideologie aanhangt en daarom zou moeten teren op one-liners en partijkreten uit een ver verleden zonder er daadwerkelijk iets mee te kunnen doen. In tegenstelling tot de tegenwoordig visieloze en ideologisch lege PvdA, en de langzaam fossiliserende SP.

Maar Femke Halsema is óók nog eens de enige linkse politica die kritiek durft te leveren op een expansionistisch, geweld niet uit de weg gaand, vrouwenonderdrukkend, homo’s discriminerend en demoniserend, en andersdenkenden vervloekend systeem als de radicale islam!

 

Us Femke is niet bang voor de sociaal-democratische kretologie die iedereen en alles die kritiek levert op de islam als racistisch tracht af te schilderen, terwijl het christendom al 40 jaar door die sociaal-democraten finaal afgebrand, belachelijk gemaakt en de grond ingetrapt wordt.

Femke Halsema is niet bang voor krijsende, boze imams die zeggen dat ze van de duivel is, dat de islam rechten heeft, en al dat soort dingen.

 

Femke Halsema is gewoon een vrouw die opkomt voor de vrijheid van iedereen. Ze komt op voor vrouwen die door sociale dwang, die door religieuze dwang, die door gewetensdwang, die door gewelddadige dwang, die door vermeende mannelijke superioriteitsdwang, doeken om hun hoofd dragen omdat ze niet anders durven. Of uithuwelijkingen niet durven te weigeren.

Net zoals ze opkomt voor vrouwen die binnen een partij als de SGP géén rechten krijgen om actief politiek te bedrijven.

Net zoals ze opkomt voor het recht van mensen die als homo’s of lesbiënnes geboren zijn om te zijn wie ze zijn.

Zoals ze opkomt voor de vrijheid van christenen om te geloven waar ze in geloven.

Zoals ze opkomt voor de vrijheid van moslims om te geloven waar ze in geloven.

Zoals ze opkomt voor de vrijheid van Wilders om te zeggen wat hij er allemaal van vindt, en daar graag op argumenten mee met hem in gevecht gaat in plaats van hem voor de rechter te slepen en proberen vrijheid van meningsuiting te verbieden zoals PvdA-adepten doen!

 

Als je de argumenten waar je het niet mee eens bent ontkracht in plaats van ze gewoon verbiedt te noemen, dán ben je sterk bezig vanuit de werkelijke visie die je hebt.

Femke Halsema staat werkelijk voor vrijheid. Oók voor de vrijheid van meningsuiting van degenen die in haar ogen een abjecte mening hebben.

Femke is op dit moment één van de weinige politici die argumenteert, redeneert, opereert en handelt vanuit een visie die ze daadwerkelijk aanhangt. Die opkomt voor vrijheid van mensen, en daarbij vertelt dat jouw vrijheid de vrijheid van anderen niet moet vernietigen.

 

Feitelijk past Femke Halsema toe wat Rosa Luxemburg al zei: “Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden”.

 

Eigenlijk heb ik nooit idolen, behalve dan Marlène Dietrich en Peter Tosh. Maar Femke is hard op weg iets van een politiek idool te worden, ondanks dat ik het niet met alles eens ben wat ze denkt en doet.

Femke: go on!

 

Hans Langbroek