Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Twee vragen
(6 april 2007)

De twee onderstaande kort gestelde vragen achtte de fractie van Nieuw Enkhuizen bij monde van mijn persoon van belang antwoord op te krijgen van het college. De één gezien de actualiteit, de ander gezien het aangenomen zijn van een initiatiefvoorstel door de raad:

Graag zou ik een visie vernemen van het college aangaande de uitspraak van de rechter dat de Drom geen paracommercie mag beoefenen. Wij als raad hebben in mijn beleving juist de Drom opgelegd om meer commercieel te gaan werken.

 

De raad heeft een initiatiefvoorstel aangenomen inzake de SVB om ouderen met gedeeltelijke AOW in Enkhuizen via de SVB een aanvullende uitkering te laten krijgen.

We zouden geïnformeerd worden hoe dit zou gaan lopen, en wat het college zou gaan uitvoeren. Omdat we nog niets gehoord hebben zou ik van het college graag de stand van zaken vernemen inzake wat reeds uitgevoerd is, en het vervolg. Plus een tijdpad wanneer het initiatiefvoorstel werkelijk uitgevoerd zal zijn.

Als er antwoord op deze vragen gegeven is zullen we deze hier ook neerzetten.