Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Toegankelijkheid van gelegenheden
(25 november 2007)

Onderstaande toelichting en vragen zijn richting het college gegaan. Het is vrij actueel in de zin van dat onze samenleving nu eenmaal verandert, en wij de inrichting van de openbare ruimte en z'n voorzieningen moeten aanpassen aan wat verandert.

TOELICHTING

 

De Nederlandse samenleving vergrijst, en kent de trend dat steeds meer mensen die een vorm van mobiliteitsbeperking hebben zelfstandig blijven wonen. Hierdoor delen er aan het dagelijkse leven op straat ook steeds meer mensen mee die een vorm van mobiliteitsbeperking hebben. De openbare ruimte en voorzieningen dienen hieraan aangepast te worden, en dat gebeurt dan ook steeds meer.

 

Enkhuizen heeft tijdens de herinrichting van de binnenstad een aantal jaren geleden ook al getracht met bovenstaande rekening te houden, dat in overleg met ondernemers en belangengroeperingen.

 

De fractie van Nieuw Enkhuizen was benieuwd hoe de stand van zaken was betreffende de toegankelijkheid van bedrijven en horeca in ons huidige kernwinkelgebied en onze horeca, en heeft daarom een ronde ter observatie gemaakt door de binnenstad.

 

Het blijkt dat van de ruim 165 bedrijven als winkels en makelaars in het kernwinkelgebied en de periferie van dit gebied er 19 lastig tot moeilijk toegankelijk zijn voor rolstoelers en mensen die zich met rollators bewegen (bij de laatste groep hangt dit ook samen met de ernst en aard van de mobiliteitsbeperking). Dat is zo’n 12%. Van de ruim 40 horecagelegenheden in onze binnenstad zijn 11 bedrijven lastig, moeilijk of niet bereikbaar voor deze groep. Dat is ruim 25%.

 

De fractie van Nieuw Enkhuizen was positief verbaasd over deze percentages, ondanks dat ze nogal hoog overkomen. Het is namelijk zo dat we in steden met een grotere naam als winkelgebieden als Amsterdam en Alkmaar, ook gekeken hebben. Het aanstrepen van gelegenheden welke daar moeilijk tot niet toegankelijk zijn voor vooral rolstoelers is niet doenlijk door het enorme percentage gelegenheden dat in deze categorie valt. Onze regionale centrumstad Hoorn komt wel positief uit de observaties, blijkbaar zijn West-Friezen socialer voor de medemens met mobiliteitsproblemen dan veel anderen.

 

Toch menen we dat de situatie in Enkhuizen voor verbetering vatbaar is omreden van het feit dat de verwachting voor de toekomst door de groeiende extra-muralisering een groeiend aantal mensen zal kennen die zichzelf onderhouden, en dus ook hun eigen zaken en boodschappen binnen wat mogelijk is regelen.

Aangezien deze ontwikkelingen ook in de rest van West-Europa aan de gang zijn, kijken we wat dit betreft ook met een schuin oog naar het zich steeds meer ontwikkelende toerisme in Enkhuizen. Denk aan de passagiers van de groeiende hoeveelheid Enkhuizen aandoende passagiersschepen.

De fractie van Nieuw Enkhuizen is wel realistisch wat dit betreft. We begrijpen uiteraard dat een discotheek waar de hoofdmoot aan muziek uit allerlei hardcore dance-, trance, en andere hardbonkige muzikaliteiten bestaat, niet bepaald snel door bovengenoemde doelgroep bezocht zal worden. We kennen niet één oudere met rollator die ooit de wens te kennen heeft gegeven zich hupsend en bupsend in het feestgedruis van een dergelijke gelegenheid te kunnen storten…

Ook begrijpen we dat sommige panden niet verbouwd kunnen worden omdat de monumentale status dat niet toelaat. Of dat het soms niet realistisch is ivm het aantal bezoekers ten opzichte van de kosten die verbouwingen ter plaatse met zich mee zouden brengen; denk bijvoorbeeld aan het Flessenscheepjesmuseum. We dienen ons te realiseren dat mensen nu eenmaal in bepaalde situaties beperkingen zullen kennen in de mogelijkheden van het leven, dit behoort onvermijdelijk en onlosmakelijk bij het mens zijn.

 

Doch waar de mogelijkheden wel aanwezig zijn, en het ook realistisch is zaken te wijzigen ter bevordering van de toegankelijkheid van rolstoelers en mensen die zich met rollators bewegen, zouden we graag verbeteringen zien.

 

Daarom het volgende:

 

  • Kan het college zich vinden in het door de fractie van Nieuw Enkhuizen in de toelichting genoemde?
  • Is het college voornemens zich te verdiepen in het door de fractie van Nieuw Enkhuizen in de toelichting genoemde”

 

Zo ja:

 

  • Is het college naar aanleiding van bovenstaande bereid in overleg te gaan met de ondernemersverenigingen en horecaverenigingen om genoemde moeilijkheden in toegankelijkheid van gelegenheden in gezamenlijkheid op te lossen, en voor de kosten een goede deler te vinden?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen, Hans Langbroek