Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De Tien Geboden

(22 januari 2008)

 

Onderstaand de Tien Geboden in zn verschillende versies. In de tabel is zichtbaar dat de verschillende geloven iets andere interpretaties hebben van welke teksten bij welk gebod behoren etc.

Onder de tabel de Tien Geboden van de Islam.

De verschillen tussen de geboden van het Jodendom, de verschillende christelijke interpretaties en de islam zijn marginaal denk ik, de intenties zijn overduidelijk hetzelfde.

Volgens mij zijn die Tien Geboden voor niet-gelovigen best de moeite om ze eens te lezen en te proberen er iets van tot zich te nemen. Maar ook voor veel mensen die menen wl te geloven zijn ze de moeite waard nog eens door te nemen. Het zou de wereld in veel opzichten een stuk leefbaarder maken voor ons mensjes.

Maar ja, wie ben ik Maar een heiden, meer niet, en ik heb dus waarschijnlijk volgens velen geen recht van spreken in dit opzicht. Voor sommigen misschien zelfs geen recht van bestaan. Mijn soort behoort tot het slijk der aarde. Al groeit er zonder modder op deze wereld geen graan, groentes, aardappels, gras, fruit en ga zo maar door Niets is er voor niets!

 

 

Teksten

 

Joods

Orthodox

Roomskatholiek en Lutheraans

Anglikaans, Gereformeerd en andere Protestanten

Ik ben de Heer uw God

1

1

1

-

Gij zult geen andere goden hebben

2

1

1

1

Gij zult geen afgodsbeelden maken

2

2

1

2

Gij zult de naam van God niet misbruiken

3

3

2

3

Gedenk de sabbat en hou hem in ere

4

4

3

4

Eer uw moeder en vader

5

5

4

5

Gij zult niet doden

6

6

5

6

Gij zult geen overspel plegen

7

7

6

7

Gij zult niet stelen

8

8

7

8

Gij zult geen valse getuigenis afleggen

9

9

8

9

Gij zult de vrouw van uw buurman niet begeren

10

10

9

10

Gij zult uw buurmans huis niet begeren

10

10

10

10

 

De Tien Geboden binnen de Islam

In de Koran zijn op verschilende plaatsen geboden te vinden, maar worden niet als zodanig gepresenteerd:

1.      Weet dat er geen godheid is dan God. (soera Mohammed 19)

2.      Er is niets aan Hem gelijk (soera Consulatie 11)

3.      Maak God niet tot excuus bij jullie eden. (soera De Koe 224)

4.      Jullie die geloven! Wanneer op vrijdag (de dag van samenkomst) de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen. (soera De Vrijdag 9)

5.      Uw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders, of nu een van beiden of allebei bij u de ouderdom bereiken, zeg dan nimmer 'foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen. (soera De Nachtreis 23)

6.      En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van God. (soera De Tafel 38)

7.      ...dat de vloek van God op hem zal rusten als hij een leugenaar is (soera Het Licht 7)

8.      ...dat wie een ander doodt...het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood (soera De Tafel 32)

9.      En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en het is een slechte manier van doen. (soera De Nachtreis 32)

10.  Bewijst vriendelijkheid aan de ouders en ook aan de verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet-verwante medeburger, de reiziger...(soera De Vrouwen 36)

Mooi geschreven toch allemaal? Behalve dan dat over handen afhakken en zo, dat vind ikzelf niet zo humaan.

Hans Langbroek