Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Symboliek
(28 juni 2009)
Bron: informatiepagina [art.1]


Enige tijd terug werd door de lokale PvdA weer eens een keer gesuggereerd dat ik racist of erger ben. Nu ben ik daar al aardig aan gewend de laatste twaalf jaar, het is iets dat met enige regelmaat door die partij gedaan wordt. Misschien wordt er door ze gedacht dat als het maar vaak genoeg herhaald wordt, er altijd iets van blijft hangen door het "waar rook is, is vuur"-effect.

Maar dit soort dingen behoort tot het standaard PvdA-instrumentarium van mensen en partijen beschadigen. Twaalf jaar terug verspreidden ze dit idee over mij een paar jaar lang omdat ik lid was van Enkhuizer Belang en m'n hoofd kaal geschoren had; in de vorige raadsperiode omdat ik voorstelde dat gezonde mensen met een gemeentelijke uitkering iets voor hun uitkering terug zouden kunnen doen voor de samenleving (wat later in hun eigen verkiezingsprogramma terug kwam); en zo gaat dat door.

In [dit] stukje was het naar aanleiding van boze uitspraken van mij over Marokkanen. Een waarlijk grootse overwinning voor de PvdA om dit te kunnen uiten denk ik, dit was tenslotte direct gelieerd aan een doelgroep zodat het woord racist eindelijk "legitiem" gebruikt kon worden.
Chapeau heren en dames sociaal-democraten!

Gelukkig weet ik onderbouwd waar het echte fascisme vandaan komt en huist, maar dat is weer een ander verhaal. Dat komt nog wel...

Door dat geleuter kreeg ik wél het idee om informatief het onderstaande neer te zetten op m'n site. Het is wel interessant, en ook herkenbaar denk ik. In sommige omgevingen is het handig om te weten waar je naar kijkt:

De bron van al dat onderstaande "moois" is [hier]

Nazistische en extreem-rechtse symbolen

Grafische symbolen kunnen op veel manieren gedragen worden: op T-shirts/ truien, als badge op een jas, als tatoeage, als ketting/ring of ander sieraad. Een overzicht van in Nederland gebruikte extreem-rechtse grafische symbolen:

Swastika of hakenkruis

Betekenis: Zonnerad met vier spaken. De spaken stellen de seizoenen voor. Het is een geluk, heilbrengend en weerbaar zonnerad.
Van oorsprong religieus symbool. Is al eeuwenlang een veel gebruikt symbool in India. In de westerse wereld bekend als symbool van het nationaal-socialisme, gebruikt door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zeldzaam gebruikt door extreem rechts in Nederland.
Het gebruik van dit symbool is in Nederland verboden.

Jurisprudentie:

 • De rechtbank Leeuwarden spreekt zich op 13 mei 1993 uit over het aanbrengen van hakenkruisen (en SS-tekens) op muren. De rechtbank is van oordeel dat het in het openbaar aanbrengen van deze tekens (ook zonder tekst) aanzet tot discriminatie van mensen wegens hun ras (art. 137d Sr.). De tekens staan immers voor het nationaal-socialisme en nazi-Duitsland en daarmee voor een ideologie die als en van de belangrijkste kenmerken de discriminatie van mensen wegens hun ras behelst. De tekens zetten met name die mensen tot discriminatie aan, die gevoelig zijn voor de ideeën van het nationaal-socialisme en nazi-Duitsland en die in die tekens een bevestiging vinden.
 • Het Hof van Leeuwarden spreekt zich op 26 april 1994 uit over het dragen van rode armbanden met daarop hakenkruisen. Het zichtbaar dragen van de afbeelding van een zwart hakenkruis op een rode armband wordt ervaren als het uitdragen van het gedachtegoed van het nationaal-socialisme.
  Het is algemeen bekend, dat de nationaal-socialistische ideologie zich bij uitstek kenmerkt door rassenleer en antisemitisme. Tevens is het algemeen bekend dat in de Tweede Wereldoorlog op grond van die ideologie de joden in Europa zijn vervolgd en op grote school uitgemoord. Daarmee is naar het oordeel van het Hof het in het openbaar dragen van het hakenkruis beledigend voor (onder meer) joden wegens hun ras (art. 137c Sr.).
 • De Hoge Raad bevestigt op 21 februari 1995 de uitspraak van het Hof van Leeuwarden. Het in het openbaar dragen van een hakenkruis is een uitlating bij afbeelding die beledigend is voor (ondermeer) joden wegens hun ras (art. 137c Sr.).
 • De politierechter te Leeuwarden spreekt zich op 25 september 1995 uit over het aanbrengen van een hakenkruis op tegels en een verkeersbord. De politierechter is van oordeel dat de graffitispuiter zich in het openbaai opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras, te weten de joodse bevolking (art. 137c Sr.).

Sig-rune, SS-teken

Betekenis: "Sig, sol, zege, overwinning". "Wees sterk, overwin uzelf".
Runeteken, door de SS gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.
Zeldzaam, soms in combinatie met langere woorden zoals 'Hass', waarbij de dubbele S dan als sig-rune is geschreven. Overigens is deze schrijfwijze niet altijd extreem-rechts. De bekende Hardrock-band 'Kiss' uit de jaren 80 gebruikte deze dubbele S bijvoorbeeld ook.

Het gebruik van dit symbool is in Nederland verboden.

Jurisprudentie:

 • De rechtbank Leeuwarden spreekt zich op 13 mei 1993 uit over het aanbrengen van SS tekens (en hakenkruisen) op muren. De rechtbank is van oordeel dot het in het openbaar aanbrengen van deze tekens (ook zonder tekst) aanzet tot discriminatie van mensen wegens hun ras (art. 137d Sr.).
  Deze tekens staan immers voor het nationaal-socialisme en nazi-Duitsland en daarmee voor een ideologie die als een van de belangrijkste kenmerken de discriminatie van mensen wegens hun ras behelst.
 • De tekens zetten met name die mensen tot discriminatie aan, die gevoelig zijn voor de ideeën van het nationaal-socialisme en nazi-Duitsland en die in die tekens een bevestiging vinden.

Keltisch Kruis, Kelten Kruis, Zonnerad

Betekenis: Bescherm- en heilsteken. Het hoogste godssymbool, steeds wederkerend, alles omvattend.

Is waarschijnlijk een afgeleide van het Keltisch Hoogkruis, ook Hoogkruis genoemd. Het Keltisch Hoogkruis, waarvan de onderste poot langer is dan de overige drie, werd vroeger op heilig verklaarde plekken geplaatst en komt in lerland veelvuldig voor. Het dragen van een Keltisch Kruis is populair bij extreem-rechts maar ook onder meer populair onder Iiefhebbers van lerland, en wordt ook regelmatig in kunst verwerkt.

Jurisprudentie:

 • De rechtbank Arnhem is van oordeel (21 december 1992) dat het dragen van een hanger met Kelten Kruis en een T-shirt met de tekst ‘Twente Skins’ en runetekens een overtreding oplevert van artikel 137c Sr.7
 • De rechtbank Dordrecht is van oordeel (1994) dat het in het openbaar aanbrengen van een Kelten Kruis en de tekst ‘White Power’ een overtreding aflevert van artikel 137c Sr.8.

Odal-rune

Betekenis: "Odal, adel. Eigen bloed en eigen erf zijn de hoogste adel."

Runeteken, door de SS gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Redelijk populair, vooral als speldje op revers van jas of als badge.


Levensboom
Lebensbaum
Manrune
Lebensrune
Todesrune
Berkenkruis

Betekenis: "Man, leven, nieuw leven. Jong blijft het leven dat ter eeuwigheid voert."

Het Berkenkruis is een afgeleide van de todesrune. De todesrune is een omgekeerde lebensrune.

Wordt zelden gebruikt, af en toe op T-shirt, als tatoeage of als speldje.

Wolfsangel

Betekenis: "Weerbaarheid. Zijd bewust van het gevaar en wil het overwinnen."

Runeteken, door de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.
Wordt zelden gebruikt, af en toe als tatoeage, of als speldje.

Trifos, Triskel, Drievoet

Betekenis: Zonnerad met drie spaken; de spaken staan voor de dagdelen.
Drievoet verwijzend naar 'de drie-eenheid: het worden, het zijn en het vergaan'.

Gebruikt door de Zuid-Afrikaanse Weerstandsbeweging.
Op het moment zelden gebruikt.

SS-Totenkopf

Betekenis: Teken van de SS ('Schutzstaffel') een elitearmee tijdens het nationaal-socialisme in Duitsland die o.a. in de concentratiekampen ingezet waren.

Zelden gebruikt, komt af en toe voor als badge.

White Power fist

Betekenis: Een blanke vuist, symbool voor White Power. Zelden gebruikt, af en toe als badge.

Thor-Hammer

Betekenis: Geeft aan dat de drager een Odinist is.
Populair in extreem-rechtse kringen, maar hoeft geen extreem-rechtse betekenis te hebben.
Meestal als hanger aan een ketting.

Grafische symbolen met mogelijke extreem-rechtse betekenis:

Nederlandse vlag

Betekenis: Badge op bomberjacks, hoeft niks te betekenen, maar kan aanleiding zijn om te vragen wat het symbool van de vlag voor iemand betekent: wordt er onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en andere groepen?
Soms staat er op de Nederlandse vlag een Keltisch kruis of een Odal-rune, dan is er wel sprake van extreem-rechtse sympathie.

Getal- en Letter-symbolen

Aangezien veel extreem-rechtse leuzen bekend zijn en een erg negatieve uitstraling hebben, worden deze leuzen omgezet in getalcodes. Deze codes, of combinaties van deze codes zijn voor extreem-rechtse personen onderling herkenbaar.

88

Betekenis: De H is de achtste letter van het alfabet. 88 staat dus voor HH oftewel, voor wie dat zo wil zien, ‘Heil Hitler’.

18

Betekenis: Eerste en achtste letter, AH of te wel Adolf Hitler, hoewel de meeste mensen het cijfer 18 waarschijnlijk eerder associëren met de leeftijd waar mensen hun rijbewijs kunnen halen, en AH met een supermarktketen.

14

Betekenis: 14 staat voor 14 Words: "We must secure the existence of our race and the future for white children." Een Amerikaanse nazileuze die populair is onder extreem-rechtse skinheads en gabbers.
Het is een citaat van de Amerikaanse nazi David Lane, die wegens moord in de gevangenis zit.
Vertaald: "Wij moeten het bestaan van ons ras en de toekomst voor blanke kinderen veilig stellen."

RAC

Betekenis: 'Rock Against Communism'
Een term die ooit werd geïntroduceerd in de Engelse extreem-rechtse skinheadbeweging. Het was een antwoord op allerlei Rock Against Racism initiatieven. Tegenwoordig staat RAC voor de muziekstroming waarin skinheadbands extreem-rechtse politieke teksten zingen.

ZOG

Betekenis: ‘Zionist-Occupied Government’
Deze afkorting staat voor de overtuiging van extreem-rechts uit dat 'de joden de regering en de media controleren'.

WP

Betekenis: Deze afkorting staat voor de leuze 'White Power'.

WPWW

Betekenis: Deze afkorting staat voor de leuze 'White Pride World Wide'.

Badges van extreem-rechtse bands

Badges en T-shirts van extreem-rechtse bands komen vaak voor en zijn een teken van herkenning voor aanhangers van extreem-rechtse ideeën. Een overzicht van de bekendste bands:

Skrewdriver

Engelse band, zeer populair onder extreem-rechtse skinheads.

Brigade M

Nederlandse band, populair vanwege hun nummer "Eigen Volk Eerst!".

Overige kledingcodes

Binnen de skinhead- en gabberscene zijn kledingcodes belangrijk, bepaalde merken zijn erg populair. Shirts en hemdjes van Lonsdale, overhemden van Fred Perry, kleren van Hooligan Streetwear, bomberjacks, kistjes van Dr. Martin. Deze merken zeggen op zich zelf niks, maar kunnen bij extreem-rechtse codes horen en aanwijzing zijn om wat beter te kijken. Bepaalde combinaties kunnen duiden op extreem-rechtse ideeën, maar dat hoeft niet.

Lonsdale

Lonsdale heeft een lange geschiedenis in de bokswereld. De Engelse ex-boxer Bernard Hart heeft het merk groot gemaakt. Maar dit merk is om een andere reden ook bij extreem-rechts populair. Want als je een jack aanhebt met daaronder een Lonsdale- shirt en dan het jack half dicht doet, vallen de buitenste letters van de merknaam weg en is alleen 'NSDA', de eerste letters van de 'NSDAP' in beeld. De NSDAP was de politieke partij van Adolf Hitler ten tijde van het nationaal-socialisme.
Recent zijn er T-shirts gezien, die met bijna hetzelfde logo, maar waar de tweede ‘L’ vervangen is door een ‘P’.

Lonsdale wil niets te maken hebben met extreem-rechts en heeft daar duidelijk afstand van genomen. Lonsdale steunt antiracisme-initiatieven en startte de campagne 'Lonsdale loves all colours'.

Fred Perry

Fred Perry is een traditioneel tennismerk maar is de laatste jaren in de skinhead-scene populair geworden en wordt ook door Neonazi's gedragen. De Lauwerkrans van het merk is voor hen een symbool van overwinning. Vooral truien, T-shirts en capuchontruien zijn populair.

De firma Fred Perry wil niets te maken hebben met neonazi's en geeft regelmatig geld aan antiracismecampagnes.

Kleurcodes

Ook kleuren worden gebruikt als extreem-rechtse codes.

Witte veters

Betekenis: Witte veters in zwarte kistjes staat voor 'White Power'. Dit betekent meestal dat de drager achter dat idee staat, maar vergissingen zijn natuurlijk mogelijk.