Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Suikerfeest
(13 oktober 2007

Onderstaande vraag over het suikerfeest heb ik aan de wethouder van Onderwijs gestuurd. Het lijkt me niet juist dat wat in de vraag verwoord is gebeurt. Nederland kent steeds meer mensen van verschillend religieus allooi, en religies kennen allemaal verschillende feestdagen en -weken. Onderstaande schept een precedent, en als dit soort dingen allemaal gehonoreerd zou gaan worden met kinderen thuis houden om wat voor een religie dan ook die buiten de Nederlandse officiële feestdagen valt, dan wordt het een grote chaos. Het houdt een keer op lijkt me, iéts moet een keer gewoon structureel doorlopen. In ieder geval het onderwijs...
 
Geachte wethouder,
 
Het is mij ter ore gekomen dat kinderen van school De Driespan welke een islamitische achtergrond hebben afgelopen vrijdag de 12e oktoberber 2007 vrij van school hebben gekregen om het suikerfeest.
Graag zou ik willen weten hoe dit zich verhoudt tot de leerplichtwet. Is het zo dat kinderen op basis van een willekeurige religie zomaar vrij kunnen krijgen als die religie een in Nederand niet-wettelijk erkende feestdag/vrije dag meent te moeten vieren? Het komt nogal vreemd over daar er in Nederland steeds meer mensen van divers religieus allooi arriveren, en het hek is op een gegeven moment van de dam als al die verschillende religieuze feestdagen maar zouden gaan inhouden dat kinderen dan steeds thuisgehouden mogen worden.
 
Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek, raadslid voor de fractie van Nieuw Enkhuizen