Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wat ik wel Streekbosgroen leuk zou vinden

(26 december 2009)

 

We leven in een tijd waarin in toenemende mate een verstening van Nederland plaatsvindt. Mens, dier en plant hebben steeds minder natuurlijke omgeving ter beschikking en krijgen steeds vaker te maken met groenloze leefomgevingen.

Met groen heb ik het dan uiteraard niet over een grasveldje in een nieuwbouwwijk, maar over groen dat dieren en planten een voortbestaan kan garanderen en mensen kan laten recreren.

Menselijke recreatie en dieren-/plantenleven behoeven elkaar niet in de weg te zitten, als de mens maar leert ook zijn verantwoordelijkheid te nemen voor ander leven dan slechts dit van zichzelf.

 

Noodzaak tot in stand houden van diversiteit aan leven bestaat ook voor het voortbestaan van de mens zelf. Wij kunnen niet zonder de andere levensvormen. Mensen(kinderen) zijn alleen in staat dat te leren en ervaren door daadwerkelijk in aanraking te komen met natuur en ander leven dan menselijk leven.

Als wij onze nazaten verantwoordelijkheid voor deze leefwereld willen aanleren, dan kan dat slechts als die andere wereld dan alleen de versteende mensenwereld ook daadwerkelijk bestaat en toegankelijk is voor mensen(kinderen)!

Aanschouwelijk onderwijs heet dat. Zolang de mens bestaat hebben vaders hun zonen en moeders hun dochters geleerd wat de wereld en haar bewoners inhielden. Dat moeten wij voortzetten in deze tijd.

 

In mijn ogen zou het een heel goed idee zijn om het Streekbos, in samenwerking en overleg met Stede Broec, door te trekken naar de grens van wat nu de bebouwde kom van Enkhuizen is. De daar geplande wijk Gommerswijk West-west mag wat mij betreft op de onzalige plannenschroothoop.

Als wij daar in plaats van wr een steenberg een mooi stuk natuur neerzetten, dan gaat Enkhuizen er in schoonheid, functionaliteit en leefbaarheid voor de eigen bewoners absoluut op vooruit. Onder eigen bewoners schaar ik dan k dieren en planten!

 

Als we in plaats van wr een nieuwbouwwijk:

een stuk natuur aanleggen dat k voor ondernemers faciliteiten kan bieden om groenrecreatie te ontwikkelen,

een stuk natuur aanleggen dat in uitzicht, uiterlijk en eigenschappen verwijst naar wat waterrijk en moerassig West-Friesland ooit was,

een stuk wild groen aanleggen dat verwijst naar de bebouwing van het oude Enkhuizen dat op deze plek onder de grond zit,

Dan wint Enkhuizen aan schoonheid, functionaliteit en leefbaarheid voor lle huidige en toekomstige bewoners, en biedt het k nog eens een verbreding van het toeristische aanbod aan!

 

Wat mij betreft: laten nu gewoon eens gaan voor waar het allemaal om draait. Namelijk dat wat wij creren niet om het geld draait, maar dat geld en wat wij creren om de mens en zijn medeschepselen op deze planeet draait.

 

Hans Langbroek