Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Stede Broec, noem tijd en plaats!

(15 november 2009)

 

Stede Broec heeft weer eens de eigen denigrerende visie losgelaten op buurgemeente Enkhuizen. Een visie waarin het feit dat Enkhuizen armlastig zou zijn de boventoon voert.

Maar dat soort vormen van volksverlakkerij mag best eens benoemd worden in z’n aard als zijnde volksverlakkerij, leugen en ordinaire achterklap.

 

Letterlijk bezien, zoals ik al eerder gezegd heb, is Stede Broec niet veel meer dan een grote nieuwbouwwijk met een winkelcentrum. Enkhuizen is een volwaardige gemeente!

Enkhuizen heeft gefaciliteerd richting en/of geďnvesteerd in sociale woningbouw, in regionale werkgelegenheid, in economische ontwikkelingen, en in voorzieningen voor de subregio vasthouden en uitbreiden als bijvoorbeeld gezondheidszorg en aanverwante zaken. Stede Broec doet aan deze zaken weinig tot niets.

 

De sociale woningbouw die Enkhuizen wél breed ontwikkelde en Stede Broec in verhouding tot Enkhuizen maar zéér summier, heeft ertoe geleid dat veel wat minder draagkrachtigen gedwongen waren uit Stede Broec te verhuizen richting Enkhuizen. Daardoor heeft Enkhuizen uiteindelijk óók een volwaardig sociaal stelsel ontwikkeld, waar Stede Broec zich nog steeds slechts behelpt met rijkere en welvarender mensen aantrekken voor de gemeente. Als een mens niet in staat is door wat voor een omstandigheden dan ook iemand te zijn die daaraan voldoet, dan staat men in Stede Broec te trappelen om je de gemeente uit te kiepen. Je kost dan als mens namelijk geld.

 

Enkhuizen heeft de laatste jaren, maar in verhouding tot Stede Broec al veel langer, fors ingezet op het scheppen van werkgelegenheid in de breedte wat betreft branchevariëteit en verticaal wat betreft het zoeken naar hoog- én laagwaardige arbeid. Oftewel: Enkhuizen wil dat iedereen de gelegenheid krijgt om een baan te kunnen vinden in de eigen regio.

Het forenzenverkeer wordt daarmee ingeperkt, de eigen regio groeit daardoor in kwaliteit, en het is gewoon voor mensen zélf prettiger om dichtbij huis een leuke passende baan te kunnen hebben!

Stede Broec doet niets van dat alles, en heeft dat ook nooit gedaan. Daarentegen werken er wél veel Stede Broecers bij bedrijven in Enkhuizen. Ook in het bedrijf waar ik werk.

 

Enkhuizen heeft altijd alles op alles gezet om een zoveel mogelijk omvattende gezondheidszorg op poten te kunnen houden, en heeft nu zelfs ingezet op verbetering en vermeerdering hiervan.

 

Ook als je kijkt naar het uitgaansleven: het is Enkhuizen dat de overlast draagt voor slopende Strekers die op de terugweg naar huis vandalistisch aan de gang gaan. Zie de slooproutes…

In Stede Broec organiseert men niets voor de jeugd in de weekenden, er is alleen maar één jongerencentrum.

Wij dragen de lasten van de horeca, maar beseffen wél dat om een complete volwaardige gemeente te zijn er nu eenmaal lasten en niet alleen lusten zijn.

 

Al dat soort zaken vereist in de lokale politiek discussie en debat. Het zijn soms zeer fundamentele zaken waarover je debatteert, en dat fundamentele ervan houdt daardoor in dat die politieke debatten diepgaand en hard kunnen zijn. Om ons dan te verwijten dat we politiek over straat rollen is pure kneuterdemagogie.

Het omgekeerde is waar, de Stedebroecse politici lopen aan de leiband van een burgemeester en hebben de laffe inbreng van niets werkelijk substantieels. Het is de burgemeester die bepaalt, niemand anders.

Om Enkhuizen, dat de durf heeft de nek dus uit te steken in álle denkbare opzichten, nu denigrerend armlastig te noemen wordt gaat te ver.

 

Ik zou de zaken willen omdraaien:

 

Enkhuizen is een volwaardige gemeente. Wat in Enkhuizen niet meer aanwezig is, is verdwenen door opgelegd rijksbeleid en ander hogere machten. Niet door eigen beleid. Denk bijvoorbeeld aan het politiebureau.

Stede Broec is een zeer onvolwaardige gemeente. Er zijn geen noemenswaardige volwaardige voorzieningen gecreërd buiten het bestaan van de verplichte huisartsen en tandartsen, er is geen noodzaak tot politiek fundamentele discussies moeten voeren, en er is een slap aftreksel van een slap aftreksel aan werkgelegenheid en sociale voorzieningen.

 

Stede Broec kan bestaan bij gratie van het feit dat Enkhuizen en Hoorn bestaan. Omgekeerd is dat niet zo.

Daar heeft men in Nederland een woord voor: parasitisme. Als Stede Broec roept dat Enkhuizen armlastig is, en zij het met centen beter voor elkaar hebben, dan is dat als de lintworm die z’n gastheer leegzuigt en dan roept: “Goh, ik heb het allemaal veel beter voor elkaar dan die gastheer! Ik zie er gezond uit, hij niet!”

 

Daarom daag ik bij deze de Stedebroecse raad uit om in debat te gaan met de Enkhuizer raad. Om al dat soort beweringen richting Enkhuizen de afgelopen jaren eens hard te maken. Laat maar zien dat je het beter voor elkaar hebt, en waarmee nu eigenlijk precies.

Omgekeerd zouden wij als Enkhuizer raad dan kunnen gaan trachten aan te tonen dat Stede Broec een zeer onvolwaardige gemeente is die slechts kan bestaan doordat ze Enkhuizen als buurman heeft. We zouden dan ook kunnen gaan trachten aan te te tonen dat dit omgekeerd niet zo is!

 

Stede Broec: noem tijd en plaats! Kom maar op! Jullie raad tegen een paar van ons....

 

 

Hans Langbroek