Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over de SP-Enkhuizen en complete/correcte info naar de burgers!
(28 december 2004)


 SP-logo, de tomaat. Deze keer krijgen ze die zélf toegegooid!

Al surfend over internet kwam ik op de site van de SP-Enkhuizen terecht. Die is te bereiken door via de landelijke [SP] in de zoekfunctie "Enkhuizen" in te vullen, en dan wijst het zichzelf verder. Mooie site heeft die partij wel moet ik zeggen.
Ik trof daar de hieronderstaande uitslag van een door de SP-Enkhuizen gehouden enquête aan. Uiteráárd lees ik zoiets, het is altijd interessant om te weten wat anderen dan jezelf ergens over denken! Al lezende verbaasde ik me over een aantal punten die in de uitslag stonden, en zéker ook over hoe het op deze site gebracht wordt.
Het stukje op de site wordt gebracht als een vorm van informatie naar de lezers van de site, dus over zaken die mogelijkerwijze in Enkhuizen niet goed geregeld zijn. De zaken doorlezende wordt het toch duidelijk dat een aantal zaken welke als minpunten op de lijst staan in Enkhuizen allang en behoorlijk geregeld zijn. Dat de SP dat er niet bij zet, ondanks dat ze dat donders goed weet, vind ik bedenkelijk. Het komt over als een vorm van stemmingmakerij: "Kijk wat er allemaal niet goed is!"... Je geeft informatie, of je geeft géén informatie. Maar je geeft geen informatie die niet compleet is: zwijgen is ook een vorm van liegen of misleiden!

De uitslag van de enquête, gekopieerd van de site van SP-Enkhuizen:

08-12-2004 Resultaat Inventarisatie Gemeentebeleid

Inventarisatie van de enquête over het gevoerde gemeentebeleid in Enkhuizen, apart daarvan in de omliggende gemeentes.

Enkhuizen:
In het algemeen is men te spreken over:
• vriendelijke bevolking en leefomgeving
• vrij parkeren
• openheid van gemeente
In het algemeen stoort met zich aan:
• vriendjespolitiek en bureaucratie
• fraude, belangenverstrengeling
• onbereikbaarheid van ambtenarij
In het algemeen mist men:
• een gemeente die luistert naar burgers
• jongerenhuisvesting, beleid en visie
Algemene tips en ideeën:
• geen nieuwbouw in de oude stad
• installeren jongerenraad
• doorlichting financiën
• terugdringen belangenverstrengeling
• betere promotie van de stad en onderhoud

De positieve punten zijn duidelijk denk ik, daar zal iedere Enkhuizer het mee eens zijn. De bevolking is vriendelijk en gemoedelijk, we kunnen vrij parkeren (en dat blijft zo!) en de gemeente is open over alles. Zie bijvoorbeeld de openheid over de OZB-affaire, wethouder Jan Franx (Nieuw Enkhuizen) is daar open en eerlijk over naar de burgers!
De punten waar men zich aan stoort: hoevéél mensen die de enquête ingevuld hebben stoorden zich daar aan? En hoeveel niét?! Waarom informeert de SP niet achteraf hoe het werkelijk zit? Dat fraude door een ambtenaar bij de Sociale Dienst bijvoorbeeld keihard aangepakt is, en dat het voor de rest nauwelijks tot niet is voorgekomen? De SP-Enkhuizen wéét dat...
Ook over jongerenhuisvesting: dit college heeft vanuit de partijprogramma's van de partijen 50(!) jongerenwoningen gepland voor deze raadsperiode, en een behoorlijk deel daarvan is al gerealiseerd! De SP-Enkhuizen wéét dat... dus informeer de burgers die je site lezen dan ook. Nu wordt het iets dat op aanwijzen van vermeende misstanden lijkt.
Een jongerenraad... die functioneert als sinds oktober 2003! De SP-Enkhuizen wéét dat... Eelco Fijma van de PvdA en ikzelf zijn de raadsleden geweest die zich daar een jaar lang wékelijks voor hebben ingespannen, samen met 7 jongeren! In januari/februari 2005 wordt het functioneren ervan geëvalueerd, bijvoorbeeld de communicatie naar de raad toe van de jongerenraad. Alles over de jongerenraad, de Jongeren Advies Commissie (JAC), is te vinden op de site van [Enkhuizen]. Ook begint de JAC in het voorjaar een wervingsactie voor nieuwe jongeren die willen meedoen.
Het doorlichten van de financiën... sjongejonge! Op 9 november 2004, dus een maand vóórdat dit op de SP-site werd gezet, heeft de raad in een gigantische krachtsinspanning de financiën volledig doorgelicht en op het goede spoor gezet! De lasten in Enkhuizen stijgen maar een fractie van de landelijk gemiddelde 13%, namelijk gewoon de inflatie en niet meer! De minima in Enkhuizen zijn volledig gespaard! De SP-Enkhuizen wéét dat... zég dat dan ook gewoon eerlijk tegen je sitebezoekers!
Over promotie van de stad: Enkhuizen doet mee met verschillende promotieprojecten. Zowel voor het toeristische deel alswel voor aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven. We krijgen 1 miljoen toeristische bezoekers per jaar!! En dat aantal groeit nog steeds. We zullen wél te maken krijgen met een economische neergang en minder bestedingskracht van de mensen, maar wie niet?? En de SP-Enkhuizen wéét dat...

 

Dus SP-Enkhuizen, wat mij betreft: als je mensen wat wilt vertellen, vertel het dan ook compleet en correct. Dit lijkt in mijn ogen teveel op: kijk, er is behoorlijk wat mis! Wij van de SP zullen dat wel effe aanpakken daar in Enkhuizen...

 

Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen.