Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Softdrugs in Enkhuizen, gedoogbeleid
(Geschreven: 16 oktober 2004)

 

De lokale partij Nieuw Enkhuizen heeft in de raadsvergadering van november 2003 gezegd dat ze achter een gedoogbeleid voor softdrugs (hasj en wiet) kan staan. Dat gedoogbeleid houdt wat ons betreft dan in dat we n verkooppunt voor softdrugs gedogen.

Wij zijn van mening dat een gecontroleerd gedoogd verkooppunt inhoudt dat andere verkooppunten van drugs aangepakt zullen worden door justitie. Dit is enkele jaren terug, naar ik meen in 1999, namelijk toegezegd in de toenmalige raadscommissie ABEZ door de officier van justitie. Die toezegging herinner ik me nog goed doordat ik destijds zlf in die commissie zat. Afgelopen jaar heeft justitie de Enkhuizer politiek toegezegd dat als de gemeente een beleid uitschrijft op papier voor een gedoogbeleid voor n verkooppunt, ze zal ingrijpen bij alle andere verkooppunten voor drugs omdat die dan definitief als illegaal aangemerkt kunnen worden. Althans, dit is aan de raad verteld door waarnemend burgemeester Hans Ouwerkerk.

Door het toestaan van een verkooppunt voor softdrugs zullen jongeren minder kans hebben ook met harddrugs in aanraking te komen. Illegale drugsverkopers houden het met hun handel doorgaans nu eenmaal niet alleen bij softdrugs, en zullen uit winstbejag hun softdrugsklanten op subtiele wijze altijd proberen ook harddrugs te verkopen. Zo gaat het nu eenmaal. Een drugsverkoper zal het een worst wezen wat er met zn klanten gebeurt qua lichamelijke en geestelijke gezondheid als gevolg van drugs, het gaat hem ten allen tijden om de winst. En niets meer dan dat!

Nieuw Enkhuizen heeft als twee harde voorwaarden voor een gedoogbeleid wl gesteld:

 

1 dat we van justitie cht 100% de garantie krijgen dat illegale drugsverkooppunten aangepakt zullen worden.

2 dat er parallel aan een gedoogbeleid een beleid wordt ontwikkeld voor structurele drugsvoorlichting op lle scholen in Enkhuizen aan jongeren van 11 t/m 15 jaar.  Dus gn losse projectmatige voorlichting! Ook moet een verkooppunt niet midden in een woongebied liggen om allerlei vormen van overlast (aanloop, parkeren, stankoverlast) voor bewoners te voorkomen.

 

Nieuw Enkhuizen zal niet akkoord gaan met een gedoogbeleid voor een verkooppunt van softdrugs als het beleid voor structurele drugsvoorlichting aan de beschreven doelgroep nog niet klaar is. Het beleid voor voorlichting moet niet alleen parallel ontwikkeld worden aan het gedoogbeleid, maar ook parallel uitgevoerd! Zo niet, dan wordt het pappen en nathouden, en komt dat voorlichtingsbeleid f niet, f jaren later. Het spreekwoord van uitstel komt afstel is niet voor niets in de Nederlandse taal ontstaan!

In de raadsvergadering van 7 september 2004 heeft Nieuw Enkhuizen bij monde van mezelf aan het college gevraagd hoe het staat ten aanzien van het ontwikkelen van het gedoogbeleid voor verkoop van softdrugs. Het antwoord van de burgemeester (onder wiens portefeuille het valt) was dat er op dit moment nog steeds aanvragen binnen kwamen van mensen die zo'n verkooppunt/coffeeshop wilden gaan runnen. En dat er zr binnenkort met deze mensen gepraat zou gaan worden om een schifting te kunnen maken van degenen die serieus genomen kunnen worden ten aanzien van dat runnen van zo'n zaak. We zullen zien...

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen