Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Schootsveld, SP, zuks en zo

(2 juni 2011)

 

Afgelopen dinsdag 31 mei 2011 bleek in de raadsvergadering dat een overgrote meerderheid van de Enkhuizer raad niet van plan is ooit in te stemmen met een asfaltweg van de Kastanjelaan naar de Molenweg, dwars door Schootsveld en Vest heen. Ook géén parkeergelegenheid in het Schootsveld was een hard item voor een duidelijke meerderheid.

 

VVD/D66 zei nu ook ineens daar niet direct voor te kiezen. Dat het wél in hun laatste verkiezingsprogramma staat blijkt slechts te gaan om een voorbeeld…

Deze raadsperiode is toch al een rare periode wat betreft verkiezingsprogramma’s. GroenLinks heeft de laatste keer helemáál geen verkiezingsprogramma gemaakt omdat het er vanuit ging dat toch niemand zoiets zou lezen; VVD/D66 zet geen items die ze wensen meer in hun verkiezingsprogramma, doch zaken die zouden kunnen maar welke ze zeggen niet te willen… Je zult maar moeten stemmen in Enkhuizen!

 

In ieder geval zei de raad in meerderheid ábsolúút géén aantasting te willen van Schootsveld en Vesting. Luid en duidelijk!

Dat uitte zich wel verschillend. Een deel van de raad vond dat je als gemeente het stuk Schootsveld dat te koop stond juist moest aanschaffen om ervoor te kunnen zorgen dat die grond niet in handen van “de markt” zou kunnen komen. Dan bepaal je zelf wat er met die grond gebeurt, én je kunt ervoor zorgen dat het er normaal en groen uitziet. De afgelopen jaren stond er namelijk nogal eens wat ontsierend oud ijzerspul en dergelijke.

Het andere deel van de raad vond dat je het stuk grond dat te koop stond niet moest aanschaffen, maar de bestemming groen moest houden zodat iemand die het zou kopen het groen zou moeten houden. Zoals het de afgelopen jaren was en ging dus.

Zelf stemde ik voor de eerste optie, in handen van de gemeente houden om een aanééngesloten gebied te kunnen maken in het kader van het raadsbesluit aangaande het Ecolint dat nog steeds van kracht is. Het Ecolint uitbreiden is goed, daarmee geef je flora en fauna een kans en hou je het Schootsveld open en groen.

 

Een grote meerderheid van de raad is in ieder geval heel duidelijk over het einddoel: géén weg door Schootsveld en Vest! Klaar dus, zou je zo zeggen…

Nee dus. [Hier] is te lezen dat de SP actie gaat voeren om geen weg door Schootsveld en Vest te laten gaan, en de boel open en groen te houden. Wat dus al een grote meerderheid van de raad (behalve VVD/D66) keihard wil, en wat dus ook zal geschieden.

 

Zo lust ik er ook wel een paar! Ik ga actie voeren om De Drom te renoveren! Het feit dat dit al gaat gebeuren maakt niet uit, je weet nooit tenslotte.

Ook ga ik actie voeren voor een fietspad langs de Dreef. Het ligt er al, maar voor hetzelfde geld wil iemand het weghalen, het is goed om actie te voeren voor behoud van dat fietspad!

Daarnaast ga ik ook actie voeren voor behoud van de Gependam! Ik ken mensen die deze dam niet mooi vinden, en actie voeren ter behoud van die dam is niet slecht! Die dam herbergt veel aanlegplaatsen voor charterschepen.

Actie voeren voor houden van de Zuiderhavendijk in natte staat is ook een goede. Je weet nooit of iemand ooit nog eens op het idee komt die haven leeg te malen! Water in die geul, en niet anders!

Und so weiter. Je kunt ook actie voeren om het actie voeren, of om wat dan ook. Profileren misschien. Maar dat is niet waar het om gaat. Wat je dan werkelijk doet is het actiemiddel ontkrachten, op een gegeven moment kijkt niemand meer raar op van een actie. Een beetje zoals bij de laatste lokale verkiezingen: actie voeren tegen parkeerautomaten die niemand van plan was in te voeren. Veel herrie, weinig realiteit.

 

Als de SP actie gaat voeren ter behoud van open en groen houden van het Schootsveld, wat iedereen sowieso al wil, dan ga ik dat ook maar doen. Dat niemand behalve VVD/D66 het anders dan groen en open wil maakt blijkbaar niets uit. Actie is actie….

 

Hans Langbroek