Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Kamer wil rem op salarissen corporatiedirecteuren
(6 juni 2006)
Bron: GroenLinks Berichtendienst

Het kabinet moet van de Tweede Kamer maatregelen nemen tegen de gestegen salarissen van corporatiedirecteuren. Concreet dient minister Dekker van VROM een beloningscode op te stellen met een maximumsalaris voor directeuren en toezichthouders van woningcorporaties. De Tweede Kamer heeft hierover vanmiddag een motie van Ineke van Gent aangenomen.

Rem op hoge lonen
Met een beloningscode voor corporatiedirecteuren, kan een rem worden gezet op de hoge salarissen in de corporatiesector. Uit het recente overzicht van Intermediair bleek dat veel directeuren van woningcorporaties fors meer verdienen dan de minister-president. Een salaris van ruim dertigduizend euro per maand is geen uitzondering; als het aan GroenLinks ligt wordt het salaris van de minister-president het maximum voor alle topbestuurders in de publieke sector. Ineke van Gent zal er op toezien dat minister Dekker de motie snel en nauwkeurig in de praktijk brengt.

Donderdag spoeddebat
Aanstaande donderdag houdt de Kamer op verzoek van GroenLinks een spoeddebat over de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector, mede naar aanleiding van de Intermediair-lijst over veelverdieners. Kees Vendrik zal minister-president Balkenende en de ministers Remkes en De Geus tot spoed manen om de inkomens in de publieke sector te matigen.
 
MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.
Voorgesteld 30 mei 2006

De Kamer,gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet ter uitvoering van de motie-Bakker (30 300, nr. 53) in de semi-publieke sector per sector een beloningscode wil opstellen, waar salarissen in beginsel niet boven mogen komen;

overwegende, dat woningcorporaties zich primair met maatschappelijk kapitaal inzetten voor de doelgroepen van de volkshuisvesting;
 
verzoekt de regering de maatregelen die worden genomen om te komen tot normering van salarissen in de semi-publieke sector, ook toe te passen voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties,
 
en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent
Bakker
Depla
Gerkens