Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Rondje om Enkhuizen

(16 augustus 2011)

 

Pas terug heeft de raad [antwoord] gekregen op [vragen] die ik gesteld had over watervervuiling en Renolit. Het was vanuit technisch opzicht gezien een interessant antwoord, het onderwerp interesseert me als β-achtig figuur zijnde.

Wat ik wèl raar vind is dat ontkend wordt dat de vervuiling honderden malen de norm overschreed. Het is alsof ik persoonlijk dat zomaar uit de lucht geplukt heb. Die mate van vervuiling was namelijk door het [RIZA] vastgesteld, en door [Milieufederatie Noord-Holland] wereldkundig gemaakt. Milieufederatie Noord-Holland heeft dan ook de aanzet gegeven tot het laten behandelen van deze vervuiling door de Raad van State, juist naar aanleiding van die hoge overschrijdingen.

Maar we weten hoe overheden en overheidsgelieerde instanties in Nederland soms omgaan met feitelijkheden en interpretaties van waarheden, dat is nu eenmaal niet anders. Een gezond wantrouwen van burgers richting overheid en wat daaraan vastplakt is en blijft dan ook immer méér dan gerechtvaardigd. Ongeacht de geïrriteerdheid waarmee overheden omspringen met wat ze niet aanstaat.

 

Door hoe het antwoord in elkaar zit, behoeven er geen metingen gedaan te worden voor de hoeveelheid ftalaten in bodem of wateren op dit moment. Of dat terecht is zal de toekomst uitwijzen, het is namelijk geen onderwerp dat vanaf nu in ruste zal blijven. Het ligt niet onderop de stapel onderwerpen wat mij (en collega Bokhove van de SP) betreft.

In ieder geval bevriest het water dat geloosd wordt niét bij dagendurende opeenvolgende nachttemperaturen van -10°C tot -12°C. Dat is aantoonbaar de hele eervorige winter het geval geweest met water tot ver voorbij de Spoorbrug in noordelijke en westelijke richting, ik loop er dagelijks langs.

 

De [vragen en antwoorden] betreffende UMTS-masten doen me denken aan het speelveld zoals dat nu is rond anti-bioticamisbruik in de pluimvee- en varkenshouderij. Het is aangetoond dat dit overmatige gebruik, dat slechts op economische gronden gebeurt en niet anders, in de grootst mogelijke mate heeft bijgedragen aan de huidige golf antibiotica-resistenties die in ziekenhuizen optreedt. Dit probleem wordt nog erger, en zal binnen de gezondheidszorg in de nabije toekomst voor onoverkomelijke moeilijkheden gaan zorgen.

Het bittere is dat dit allemaal puur en alleen gebeurt en gebeurd is om een aantal mensen grotere winsten te laten behalen, en letterlijk nergens anders om. Doden voor geld, zo banaal ligt dat.

De Nederlandse overheid ligt ten opzichte van veel andere, wat beschaafdere landen, achter met nemen van maatregelen op dit vlak, ze “laat het over aan de branche”. Oftewel, zoals gewoonlijk in dit land: Geld gaat voor mensen, winst gaat voor levens. Niet in woord, wel in daad.

Met UMTS nemen de ons omringende landen ook verdergaande maatregelen dan Nederland. Zéker aangaande die straling in relatie tot kinderen. Het [antwoord] van het college kwam dan ook niet onverwachts eerlijk gezegd. Het college kan ook niet veel in dit opzicht, de landelijke overheid bepaalt wat dit betreft. Ook hier geldt in Nederland wat in omringende landen minder geldt: Geld gaat voor mensen, winst gaat voor levens. Niet in woord, wel in daad.

De telecom (= aandeelhouders, general-managers, bestuurders) in Nederland moet z’n winst kunnen maken.

 

Afgelopen week zijn de psychopaatjes in de dop, de jatters van de AED’s in Enkhuizen, opgepakt. Het zijn een 20-jarige niet-mens en een 26-jarige niet-mens.

Dit soort gasten, wiens kinderen/broers/whatever het dan ook zijn mogen, zijn psychopaatjes in de dop. Mensenlevens zijn hard ondergeschikt aan de paar tientjes die ze kunnen verdienen met het jatten van die AED’s. Om heel eerlijk te zijn: ik heb uiterst onbeschaafde ideeën over hoe om te gaan met dit soort eikels. Het is dezelfde ideeënlijn die ik volg naar de misdadigers toe in relatie tot misbruik maken over in de jaren gezien massale andermans lijken wat betreft antibiotica.

Dit soort mensen mist een wezenlijk onderdeel in de hersenen of in het brein dat behoort tot wat we beschouwen als een instrument dat menselijk maakt: geweten. Dat gemis van dat onderdeel maakt veel stuk in de samenleving als dit soort wezens ongelimiteerd voort kan en mag bestaan. De destructie van beschaving lijkt haast evenredig te verlopen aan de constructie van beschaving in dit opzicht.

De groei-constructie van wat wij als beschaving beschouwen, inclusief het daardoor in vrijheid mogen voortbestaan en -leven van dit soort wanstaltige misprodukten, levert daarom juist ook voortgaande groei-destuctie op van wat we willen. Ik denk dat vrijheid heel misschien in de vrije samenlevingen eens hergedefinieerd zou kunnen of dienen te worden. Het is minstens een discussie waard.

Maar nu gaan veel dingen fout. En het aantal destructoren dat ten onrechte “mens” genoemd wordt, groeit lijkt het soms wel.

 

Het [Schootsveld] zal vermoedelijk een initiatiefvoorstel van een aantal geïnteresseerden als bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA, SP, LQ en ikzelf moeten bekomen om ooit definitief tot groengebied, een ecolint, bestempeld te worden. In bestuursland is doorgaans uiteindelijk niets heilig. Groen, natuur, landschap, cultuur-historie, leefbaarheid etc zijn nu eenmaal vaak ondergeschikt aan geld. We leven in Nederland tenslotte! Geld is de norm; de mens is hier omgetoverd tot middel voor geld ipv dat geld middel is voor de mens.

 

Maar: morgen met de auto naar Hoorn om m’n UMTS-abonnement te verlengen. Ik ben ook maar een hersenloze consument tenslotte….