Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Behandeling commissie Samenleving voorstel over opvang moeders en kinderen
(24 januari 2005)

In de commissie Samenleving van vandaag (24 januari 2005) is het [voorstel] van Nieuw Enkhuizen aan de orde geweest voor opvang van moeders en kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. We hadden het in december in de raad gehad, en gevraagd of het in de commissie Samenleving van januari behandeld kon worden.

In het kort kwam de behandeling op het volgende neer:

Ik stelde dat het aantal aanmeldingen voor opvang van de doelgroep van 2001 tot 2003 verdrievoudigd was. En dat dat aantal naar aanleiding van de landelijke campagnes nóg groter zou worden, huiselijk geweld wordt bespreekbaarder gemaakt.

Ook stelde ik dat door de start van de emancipatie van vrouwen afkomstig uit geïmporteerde culturen die beschreven kunnen worden als primitief-agrarische culturen (een normale antropologische term!), ook een groter beroep op de opvanggelegenheden gedaan zou worden. De mannen uit deze doelgroep zijn conservatief op hun eigen cultuur gericht, en gebruiken in een aantal gevallen geweld om de vrouwen "eronder" te houden en soms uit te schakelen. Dit laatste argument werd door enkelen in de commissie als "jammer" beschouwd omdat allochtonen dan genoemd werden. Dat vind ik onzin, een probleem moet je benoemen voor je er iets aan kunt doen. Het gaat niet om politieke correctie, maar om hoe het is. Daarmee ben ik geen racist of zo, het gaat me om het belang en de veiligheid van die vrouwen.

Tevens stelde ik dat de gemeentes waarmede samengewerkt zou moeten worden tesamen een verzorgingsgebied van 125.000 inwoners hebben, dat is groot genoeg voor een opvang.

De commissie reageerde als volgt:

* - VL/GL had, blijkbaar door hoe de [tekst] opgesteld was, begrepen dat ik daklozen en vluchters voor huiselijk geweld als één groep bij elkaar wilde stoppen, en zei dat ze de connectie niet zag tussen die twee groepen. Die is er natuurlijk ook niet. Dat is te lezen in het voorstel, maar blijkbaar niet duidelijk verwoord. Dat moest ik uitleggen. De rest van de commissie volgde VL/GL in de interpretatie van de tekst.

* - Er werd door VL/GLgesteld dat daders nu eerder uit huis gezet worden, de wetgeving is in de maak. De rest van de commissie volgde VL/GL hierin. Maar zoals iedereen weet werkt dat niet. De woonlocatie van de moeder en haar kinderen is dan perfect bekend bij de dader, en ze wonen daar dan onbeschermd. Zie de toenemende berichtgeving over zwaar huiselijk geweld in de media de laatste maanden.

* - Er werd door de VVD gesteld dat het financieel niet haalbaar was. Dat is ook zo, Enkhuizen heeft momenteel weinig geld. Maar ook als we geld genoeg zouden hebben is het teveel voor één kleine gemeente. Daarom heeft NE ook gevraagd dit samen met andere gemeentes te doen.

* - Er werd gesteld dat het beter in Hoorn als centrumgemeente georganiseerd zou kunnen worden. En dat is correct. Het stond niet in het voorstel verwoord, we hadden dat zelf wel ook in gedachten.

* - Er werd door PvdA gesteld dat vrouwen die ver weg moesten gaan om anoniem in een opvang te kunnen huizen ook hun werk vaak kwijtraken. Dat staat ook in ons voorstel, en ik vind dat gewoonweg absurd. De dader ontneemt z'n slachtoffer(s) meer dan alleen haar/hun lichamelijke integriteit, ook haar/hun economische en sociale leven is naar de Filistijnen!

* - Er werd door LE/EB gesteld dat Blijf van m'n lijftehuizen er al waren voordat er allochtonen in Nederland waren. Dat weet iedereen toch! Zo wordt gesuggereerd alsof ik er een allochtonenprobleem van wil maken, dat is niet zo en ik vond dat ietwat onder de gordel eerlijk gezegd...

De commissie was in z'n algemeen wel van mening dat het een probleem was waar iets aan gedaan moet worden. Maar niet door een enkele gemeente, ook niet als initiatiefnemer in het geheel. De burgemeester meldde dat er landelijke richtlijnen voor opvangcentra bestaan, en dat de landelijke overheid met dit item door de grote toenemende actualiteit en urgentie er hard mee bezig was.
Ook meldde de burgemeester dat het onderwerp op de komende agenda stond van de vergadering van de gemeentes in de regio. Hij zou het onderwerp extra aankaarten, en peilen wat de behoefte was aan opvang in de regio en hoe erover gedacht werd. Met als regio dan niet alleen West-Friesland, doch de de kop van Noord-Holland, oftewel Noord-Holland Noord.
Ook meldde de burgemeester dat in samenwerking met de woningcorporaties in Enkhuizen voorrang gegeven zou kunnen worden aan mensen op de vlucht voor huiselijk geweld. Dit beaamde en steunde de commissie deels.

De burgemeester zegde toe dat de commissie Samenleving op de hoogte gehouden zou worden van de ontwikkelingen en uitslag van de behandeling door de regiogemeentes.
Ik hoop dat er regionaal wat georganiseerd kan worden voor deze mensen! Ze zijn meervoudig slachtoffer van lui die hun handen niet thuis kunnen houden, of onaangepast zijn aan de regels, omgangsvormen, normen en wetten hier.

Hans Langbroek.