Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De PvdA en de mooie monumentale binnenstad

(20 feburari 2010)

 

Momenteel komen de lokale verkiezingen er aan, en de PvdA in onze mooie stad tracht zich te profileren door o.a. te stellen dat juist zij als partij gezien dient te worden als de bewaarster van het oude cultuurerfgoed.

Dit doet de PvdA niet zozeer door te vermelden wat ze in dat opzicht allemaal heeft gedaan, maar door andere partijen de grond in te boren om wat ze allemaal “verkeerd” doen.

 

Een kleine beschouwing van de werkelijkheid leert het volgende:

 

De PvdA is nu na een periode van 54 jaar aan de macht geweest te zijn 2 jaar niét meer aan de macht in de Parel van de Zuiderzee.

In die 54 jaar wél aan de macht zijn heeft de PvdA ter verfraaiïng en behoud van de monumentale binnenstad oa gerealiseerd:

-         De golfplaten achterkant van de donkere massaliteit van de Vette Knol, gerealiseerd door PvdA en haar wethoudster

-         Op de mooie historische plaats van de Oosterhaven, in de nabijheid van allerlei historische gebouwen, is het sombere, donkere, niet bij de omgeving passende en kazerne-achtige stadskantoor neergeplempt. Tégen de wil van de Enkhuizer burgers in!

-         De woonkazerne op de plaats van de voormalige banketfabriek. Daar is niets, maar dan ook niets, neergezet dat ook maar enigszins op behoud van een monumentale binnenstad lijkt! Vanuit een helicopter herkent men brood in de vorm van de daken…. ’t Is maar wat je wilt!

-         De PvdA-fractie verdedigde twee raadsperiodes terug een voorstel van een PvdA-wethouder om langs de zeemuur bij de Wierdijk een moderne woontoren neer te zetten van 54 meter hoog, ter “verfraaiïng” van de skyline van Enkhuizen… Dankzij lobby van vele partijen, o.a. de lokale partijen, is dit niet doorgegaan, tot grote verontwaardiging van de PvdA.

-         Op dat mooie groene binnenkomstpunt van de binnenstad aan de Noorderweg, nabij de Vest, begraafplaats, eerste mooie laagbouwhuizen en oude Noordergracht, vond de PvdA dat er een hoog, strak-modern uitziend complex moest verrijzen, Noorderpoort. Tegen alle burgerweerstand en -acties in is dit neergezet, lak aan het uiterlijk van de binnenstad en weerzin van de burgers hebbend.

 

Dit zijn een paar voorbeeldjes van wat PvdA-fracties ism PvdA-wethouders voor elkaar gemaakt hebben ter “verfraaiïng van de oude binnenstad en behoud van het culturele erfgoed”.

Het is allemaal één grote onwaarheid die neergezet wordt door deze zelfbenoemde partij van het monumentale uiterlijk van Enkhuizen.

De partij die er eindelijk voor gezorgd heeft dat de prachtige oude Compagniesbrug in de binnenstad opgeknapt werd en er nu uitziet als de diamant van de binnenstad, was Nieuw Enkhuizen! Na 35 jaar, waarin burgers er tientallen malen aan door de PvdA beheerste gemeentepolitiek gevraagd hebben of dit nu eindelijk gebeuren kon, heeft NE het ook daadwerkelijk onder het vuur van de PvdA-kritiek door gedaan!

 

Hoezo betrokken bij de monumentale binnenstad en cultureel erfgoed?!

 

Hans Langbroek