Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Buurtvereniging Plan Zuid

en een amendement

(28 mei 2007)

 

Onderstaand een letterlijk citaat uit het verkiezingsprogramma van de lokale partij Nieuw Enkhuizen:

 

Nieuw Enkhuizen is blij met de wijkraden. De wijkraden die inmiddels zijn opgericht hebben hun nut al bewezen. De wijkbewoners weten immers beter dan wie dan ook wat er speelt in hun eigen wijk. Overigens verdienen niet alleen de ‘officieel opgerichte wijkraden’ steun. Plan Zuid, om een voorbeeld te noemen, kent een zeer actieve wijkvereniging ‘van onder op’. Ook Plan Zuid verdient alle steun. Daarnaast steunen wij initiatieven als ‘B & W de wijk in’.

 

Het is een mooi en duidelijk citaat, en door het onderstaande amendement van Nieuw Enkhuizen en de PvdA samen kan dit waar gemaakt worden. Mochten er geesten van andere geluiden rondzwermen rond dit soort dingen, het amendement komt in de gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2007 aan de orde.

 

Fracties van Nieuw Enkhuizen en PvdA

 

 

 

Bestemming resultaat 2006

 

Inzake de huisvesting van buurtvereniging “Plan Zuid”

 

 

 

 

Buurtvereniging “Plan Zuid” is een der actiefste en grootste buurtverenigingen van Enkhuizen. Met ruim 200 leden verzorgen zij al sinds 1975 voor een rijk buurtleven in deze wijk. Van alle activiteiten is het huttendorp in de zomer de wel de bekendste ontplooide activiteit van deze vereniging.

Na diverse locaties in de wijk werd er 18 jaar geleden door de gemeente het huidige gebouw, wat toen overigens al afgeschreven was, aan de vereniging ter beschikking gesteld.  Deze “tijdelijke” bebouwing is al sinds jaren aan vervanging toe. Het gebouw bevat asbest, het elektrisch systeem is in zijn geheel afgekeurd, de vloerbalken zijn dermate verrot dat er al eens mensen door de vloer zijn gezakt, en het sanitair is niet meer verantwoord schoon te houden.  Ook zijn deze units gezien hun bouwaard niet bepaald energiezuinig te noemen.

Ook het stadsbestuur erkende in begin 2006 dat deze situatie niet langer houdbaar is en heeft toen in diverse gesprekken aan de vereniging de tijdelijke bebouwing welke achter het stadskantoor was geplaatst aangeboden aan de vereniging. Hiermee werden twee vliegen in één klap geslagen; De bebouwing achter het stadskantoor moest weg, en “Plan Zuid” had hun nieuwe huisvesting. Op het finale moment echter bleek dat deze units niet verantwoord verplaatsbaar waren, en werden deze gesloopt. Hiermee verdween de hoop op een nieuw gebouw voor de vereniging.

In navolgende gesprekken tussen het bestuur en de vereniging werden er, om financiële redenen, afspraken gemaakt tot het wederom opknappen van het huidige gebouw, en eerst in 2011 naar een definitieve oplossing van dit huisvestingsprobleem te komen.  Door opknappen blijven echter de voornoemde problemen nog minimaal 4  jaar bestaan.

Door het bestuur van “Plan Zuid” zijn er twee mogelijke vormen van nieuwbouw voor de vereniging uitgewerkt.

1.      Permanente Bebouwing: Hiervan bedragen de gedeeltelijk geschatte (afvoer huidige units) kosten ca € 250.000 inclusief inventaris en bouwbegeleiding, waarbij na aftrek van de eigen bijdrage van “Plan Zuid” van € 25.000 een last overblijft van € 225.000 voor de gemeente.

2.     Semi-permanente bebouwing (units): Hiervan bedragen de gedeeltelijk geschatte (afvoer huidige units) kosten ca € 110.000 waarbij na aftrek van de eigen bijdrage van “Plan Zuid” een last overblijft van € 85.000

Optie 2 geniet de voorkeur van de buurtvereniging, zij zouden naar verwachting met deze nieuwe bebouwing weer een 25 jaar verantwoord verder kunnen.  Een bijkomend voordeel is dat er door herplaatsing de mogelijkheid is om de speelweide gemakkelijker bereikbaar te maken vanuit de wijk door een doorloop te creëren tussen het schoolplein en de nieuwe units.

 

Naar mening van de indienende fracties is de huidige bebouwing niet meer van deze tijd en is opknappen een te hoge uitgave gezien het tijdelijke karakter en de te geringe verbetering van de bestaande huisvestingssituatie.  Nu er in voorliggend voorstel een groot incidenteel voordeel is, is het in onze ogen gerechtvaardigd om hiervan een incidentele uitgave te doen wat ook weer bespaart in de exploitatielasten en de Co2 uitstoot voor de komende jaren.

De kostenramingen voor beide opties liggen ter inzage in de leesmap. Voor verdere informatie over de buurtvereniging verwijzen wij naar hun website: www.planzuid.com 

Voorstel:

De raad in vergadering bijeen op 12 juni 2007 besluit om:

Toevoegen aan voorstel 2007040 “Bestemming resultaat 2006”;

 

J. Voor   J. Voor een nieuw verenigingsgebouw voor buurtvereniging “Plan Zuid” een bedrag van  € 85.000.

 

 

 

Enkhuizen,  12 juni 2007