Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wijkraad Plan-Zuid
(10 februari 2005)


Alvast een kleine "Hoi hoi!"

In de commissie Samenleving van 24 januari 2005 kwam het agendapunt "Wijkbeheer" aan de orde. Het tegoed voor het opzetten van wijkraden wordt bevroren op 35.000 voor drie raden.

Nu heb ik in de afgelopen jaren al diverse malen vanuit m'n partij in de commissie Samenleving gepleit voor een wijkraad in Plan-Zuid. Deze wijk heeft al vele jaren een goed gemotiveerde, actieve wijkvereniging die alles gedaan heeft om de wijk levend en betrokken te houden. Maar het houdt wel een keer op, op een gegeven zou hulp van de overheid wel eens erg welkom kunnen zijn!

Afgelopen commissie Samenleving, 24 januari 2005, heb ik het wederom [genoemd]. Er kwam niet veel reactie van anderen, maar er werd ook niet afwijzend gereageerd.
In de afgelopen raadsvergadering van 8 februari 2005 stond het onderwerp Wijkbeheer dus op de agenda. Raadslid Hendrik Boland van D'66, ook voorzitter van de commissie Samenleving, vroeg aan de wethouder waarom de 35.000 niet verdeeld kon worden over vier wijkraden, bijvoorbeeld eventueel voor een raad in Plan-Zuid of zo. Tot m'n verrassing ging de raad er grotendeels mee in, en ikzelf uiteraard ook direct! Zelf gaf ik wel voor de zekerheid aan dat dat dan specifiek voor een wijkraad in Plan-Zuid zou moeten gaan gelden.
Wethouder Herman Bode kon dus niet meer anders dan toezeggen aan de meerderheid van de raad dat hij met dit gegeven aan de slag zou gaan, en dat gaf me voldoening moet ik zeggen!

Ik hoop voor de actieve mensen van de wijkvereniging in Plan-Zuid dat ze snel benaderd zullen worden en dat er een goed plan gemaakt zal worden voor een wijkraad in hun wijk!

Dus wat mij persoonlijk betreft: gemotiveerde mensen van Plan-Zuid, alvast voorzichtig vooraf een beetje gefeliciteerd!

Hans Langbroek