Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Pfff... wat een shit allemaal!
(17 september 2006)

Wat ik lees in de media is dat Saddam Hoessein niets te maken gehad blijkt te hebben met Al Qaïda, geen spoor van chemische wapens bleek te hebben, en geen dictator was... Dat laatste betwijfel ik, maar ik voel me toch wel belazerd als gewone burger die achter de overheid staat. Mijn overheid heeft me als burger namelijk verteld dat we chemische wapens gingen vernietigen en Al Qaïda in Irak gingen aanpakken. Mijn overheid heeft me verteld dat we de VS als zijnde onze vriend gingen helpen op de missie tegen Irak. Het kost ons bakken geld, en Hoessein had niet eens een islamitische regering, maar leidde z'n land seculier.

Mijn overheid vertelt me al 12 jaar dat ze het “graaien” veroordelen, en er iets aan gaan doen. Via de dialoog uiteraard... Wat ik zie is dat het “graaien” van de onderlaag bestaande uit de “hoog in functie staande” loonslaven in die twaalf(!) jaar van “dialoog” ontzettend is gegroeid, en de dialoog nog steeds gerekt wordt. Ik krijg langzamerhand het idee dat mij als burger verteld wordt dat “de zaken lopen”, en degenen om wie het gaat zich rot lachen. Zowel de graaiers alswel de overheidsleden die zeggen dat ze “dialoog” voeren. Dat alles ten koste van de láág in functie staande loonslaven. Er is in verhouding steeds minder geld in omloop bij de lage loonslaven, en steeds meer geld opgepot bij de “hoge” loonslaven. Verraders van hun eigen soort, Kapo's!

Mijn overheid heeft me verteld dat het nodig was dat we als NAVO-partners moesten gaan helpen de duivelse Serviërs aan te pakken. Wat ze nauwelijks vertelden was dat vóór de Serviërs begonnen met moorden er 350.000 van hen in no time Kroatië uitgegooid zijn, en er ettelijke duizenden omgebracht zijn door die Kroaten. Er is me niet verteld dat er duizenden Servische dorpelingen vermoord zijn door Bosniërs. Niets is me verteld, maar we hebben als Nederlanders wél Servië gebombardeerd. Wie eens goed internet afspeurt naar gegevens, vooral ook op buitenlandse sites, ziet dat de zaken anders liggen dan dat ons verteld wordt en werd.

Mijn overheid weet dat om een munteenheid te wijzigen er een tweederde meerderheid van de 2e Kamer nodig is, en dat daar speciaal over gestemd moet worden. Dit is in ons land nooit gebeurd...

Mijn overheid heeft me trots verteld dat de overheid van dit land ooit is begonnen ons te alfabetiseren om ons leven beter te maken, maar deed dit pas toen technologische ontwikkelingen het hogere niveau van arbeiders nodig maakten. De ultrarijken wilden dit om nóg meer rijkdom plus bijbehorende macht te verkrijgen! Kots!  Als speeltje om onze met de alfabetisering meegekomen mondigheid tevree te stellen kregen we “democratie”... Kotskots! En nu helemaal, “leve de democatische EU”. Blèh!!

Mijn overheid bezit ministers die subsidieregelingen voor hun eigen landbouwbedrijven in stand houden, en fraude plegen, en bagatelliseert dat gewoon naar ons toe. Schrille tegenstelling ten opzichte van de behandeling van een bijstandsmoeder die stiekem 30 euro bijverdiend....

Mijn overheid zegt dat we niets te vrezen hebben van open grenzen voor arbeiders uit het voormalige Oostblok. Engeland zei dat ook tegen z'n burgers, “er komen naar schatting hooguit 13.000 van deze mensen deze kant uit”. Het bleken er 450.000 te zijn, en nu zit men met de gebakken peren en krabbelt men achter de oren hoe dit op te lossen. Onze overheid beweert nu hetzelfde: "Het valt allemaal wel mee"... Wát een onwaarheid!

Die paar duizend superkapitalisten die miljarden verdienen aan ons sukkelige honderden miljoenen Euroburgers liggen in een gigantische deuk om het enorme exploitatiegebied van goedkope, goed opgeleide arbeidskrachten die ze straks in de schoot geworpen krijgen van onze “volksvertegenwoordigers”! Ik begin er de balen van te krijgen; van de constante onwaarheden die we te horen krijgen, van overheden die helemaal niet aan ons belang denken, die democratie omgetoverd hebben tot instrument dat mensen ónmondig heeft gemaakt met een masker van inspraak en mondigheid!

Ik baal soms toch stééds meer...