Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Parkeren, zoals altijd

(12 februari 2011)

 

Vandaag las ik op de internetsite van het [NHD] dat directeur Jan van Oostende van bedrijf V&O bezwaar heeft tegen het parkeersysteem in Enkhuizen omdat dit zijn bedrijf geld kost. Mensen kunnen niet parkeren zoals ze willen of zouden moeten kunnen, en daardoor loopt V&O inkomsten mis.

Dat geldargument bevreemdde me wel enigszins toen ik dat las. Jan van Oostende is 8 jaar lang raadslid voor de PvdA geweest, en in die hoedanigheid heeft hij al die tijd een invoering van betaald parkeren in Enkhuizen verdedigd. Dat betaald parkeren, inclusief een opdelen van de gehele binnenstad in vergunningszones waar binnenstadbewoners een parkeervergunning voor alleen de eigen zone zou kunnen krijgen, is al zolang ik zelf in de lokale politiek meedraai een stevig PvdA-item geweest.

Zelf heb ik altijd tegen betaald parkeren gestemd, ook toen m’n eigen fractie hierin mee ging.

 

De Enkhuizer winkeliers waren altijd mordicus tégen dat PvdA-plan. Meermaals kwamen zij in het verleden met sterke voorbeelden uit den lande en berekeningen van deskundigen op het gebied van betaald parkeren en lokale economie, waaruit bleek dat zij als middenstand in een stadje als Enkhuizen, dat harde concurrentie ondervindt van een hooggekwalificeerd winkelcentrum 4,5 km verderop, veel aan omzet en inkomen zouden gaan inleveren bij invoering van betaald parkeren. Nooit is dat voor de PvdA een reden geweest om zelfs ook maar na te denken over loslaten van het diepe verlangen betaald parkeren in te voeren in combinatie met vergunningparkeren.

De enige keer dat de PvdA dit heftige verlangen liet varen was toen ze na de afgelopen verkiezingen dachten daardoor in een college te kunnen stappen met de SP.

Over opportunisme gesproken….

 

Maar dat verlies aan omzet en inkomen voor honderden protesterende middenstanders géén reden is betaald parkeren in combinatie met vergunningparkeren los te laten, en verlies van éigen inkomen wél een reden is om vergunningparkeren aan te vallen, is in mijn ogen niet netjes. Het komt op mij althans heel raar over, en skepsis overheerst wat dit betreft nu; om het zacht te zeggen.

 

Dat het parkeersysteem geen succes is, dát ben ik als binnen-binnenstadbewoner wél met wie dan ook eens die er mee te maken heeft en er niet blij van geworden is. Sinds dit systeem is ingevoerd, kan ik met de regelmaat van de klok mijn auto niet meer kwijt in eigen straat of straten verderop. De walkanten worden door velen node gemist als parkeergelegenheid, en het Appie Heijnplein evenzozeer.

Ik heb dit als bewoner zijnde al een paar keer aangekaart bij collegeleden en raadsleden, maar de reacties komen er eigenlijk op neer dat ik het anders moet zien. Dat ik er anders tegenaan moet leren kijken.

Maar hoe ik er ook tegen aan kijk, mijn auto kan ik vaak niet binnen redelijke afstand van mijn huis parkeren. Er is überhaupt niet meer parkeerruimte voor bewoners nu. Zoals tenslotte wél de bedoeling was toch?! De realiteit is: “Niemand kan z’n auto meer onbezorgd kwijt. Hoé je er ook tegen aan kijkt of leert kijken, geen plek is geen plek. Anders kijken levert geen ruimte op, woorden zijn geen parkeerplaatsen”.

 

Het fenomeen en de klacht dat de lege walkanten node gemist worden als parkeerruimte, dat het Appie Heijnplein node gemist wordt als parkeerruimte, dat er één gelijkvorming parkeerregime dient te heersen, vindt géén luisterend oor bij de voornamelijk in ruim en royaal opgezette buitenwijken wonende raadsleden lijkt het wel. Ook ikzelf word steeds afgescheept met een “Wacht nou even, het is bijna klaar jongen! Je moet gewoon even wachten!” Maar dat is niet zo, iedereen klaagt volkomen terecht dat er een tekort aan parkeerruimte is ontstaan dat er eerst niet was. Er heerst urgentie, maar dat wordt weggewoven.

 

Oftewel: het is een teringzooi geworden, en de reparaties van het parkeerregime moeten niet straks maar nu gebeuren. Steeds als men wacht gebeurt er niets namelijk. En als dat voor mij geldt, dan geldt dit dus ook voor al die anderen.

Tevens vraag ik me af hoe het gaat met omzet en inkomen van andere bedrijven die net als V&O ook te maken hebben met het huidige parkeerregime.

 

PS Ik heb wél betaald voor een nieuwe vergunning 2011 (na eerst zélf hebben moeten bellen om aan te geven dat ik geen rekening gehad heb), maar nog steeds geen vergunning binnen….