Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over Westfriese "paranormale" parasieten
welke ik hier met naam, toenaam en woonplaats aan de schandpaal wil nagelen
(19-12-2005)  

De laatste tijd hoor ik ineens steeds vaker verhalen over tuig dat zich op allerlei manieren weet te presenteren als "paragnosten", "magnetiseurs", "mediums" en andere onzinnigheid. Zelf heb ik deze dingen dit jaar ook diverse malen geconstateerd.
Deze lui laten bijvoorbeeld via advertenties de wereld ingooien dat ze "gaven" hebben waarmee ze mensen kunnen "helpen" uit misère waar ze zich in bevinden. Ook komt het voor dat ze zich aan mensen opdringen via netwerken en kennissen. Maar altijd zijn ze gericht op mensen die zich in een situatie bevinden die instabiel is. Denk aan ernstige ziektes, overleden verwanten of geliefden, psychische problemen, geldproblemen, relatiemoeilijkheden, eenzaamheid etc.
Veel mensen zijn dan bevattelijker voor suggestie en beïnvloeding, en grijpen alle mogelijke strohalmen aan om zich aan op proberen te trekken. De "paranormale" parasieten bieden deze mensen schijnoplossingen, en weten hun slachtoffers aan zich te binden door constant de indruk te geven dat de hoop op verlossing van de problemen nabij is. Maar dan wél via de betreffende "paragnost"...
Een voorbeeld zijn de advertenties die de laatste maanden in regionale huis-aan-huisbladen verschijnen van Carlos von Ring en Biostabil, onderdeel van Maria Duval de bekende oplichtersbende door middel van "paranormale" gaven. Veel mensen zijn reeds het slachtoffer geworden van deze beroerlingen, en veel geld aan ze kwijtgeraakt. Hierover meer op
[deze site]
Ik wil géén oordeel geven over het wel/niet bestaan van tot dusverre onbegrepen verschijnselen, dat kan ik niet. Maar wat ik wél wil doen op deze webpagina is namen van lui die met hun "paranormale" gaven mensen die in de shit zitten geld afkloppen of aan zich binden, openbaar maken. Het gaat me om dit soort oplichters uit de regio West-Friesland en iets daarbuiten dus.
Dus: als u belazerd bent door één der beschreven "para"parasieten van andermans ellende, mail het via de postbus op de beginpagina van deze site naar me, en ik zet het verhaal met naam en woonplaats van deze figuur hier neer. Wél graag een schappelijk taalgebruik, ondanks eventuele kwaadheid...