Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Oproep aan heidenen, ongelovigen en iedereen die zich niet gebonden acht aan een georganiseerd geloof

(30 maart 2008)

 

De laatste jaren speelt in Nederland en Europa het item “religie” weer een steeds grotere rol. Na eeuwen van godsdienstige terreur was de religie eindelijk door de Europeanen terug gebracht naar de plaats waar het behoorde, het thuisfront, maar nu begint die religie zich weer te roeren.

 

Het uit zich in een weer toenemende tendens dat dingen niet gezegd mogen worden door andersdenkenden dan degenen die bij de religies behoren, het uit zich in de dreiging van geweld naar andersdenkenden, het uit zich in dwingende vragen om “respect” voor de religies. Dat laatste is dan een éénrichtingsweg, de waarden en leefnormen van de niet-religieuzen en mensen die niet tot een georganiseerde religie behoren worden rücksichtslos veroordeeld als zijnde decadent, verlopen, verloederd of duivels. Als zijnde slecht dus.
Het is nu zelfs al zover gekomen dat culturele manifestaties en uitingen van cultuur van niet-religieuzen geannuleerd worden omreden van religieuze dwang en kwaadheid, en zelfs dreiging van religieus geweld. Van dit soort religieuze ziekte waren we verlost, van dit soort godsdienstige ziekte waren we genezen!

 

In de boeken waar de religies hun wijsheden uit putten staan allerlei passages over niet-religieuzen en andersdenkenden die feitelijk en letterlijk strafbaar zouden zijn als niet-religieuzen dit constant zouden gaan verkondigen over de religies of over religieuze mensen.

 

Wij mensen die ongelovig zijn, of heiden zijn, of ons niet gebonden achten aan een georganiseerd geloof, worden de laatste jaren steeds weer meer geconfronteerd en gebombardeerd met verbaal, militair, terroristisch en mediageweld dat van de religies komt richting iedereen die anders denkt dan de betreffende religies. Hun schreeuwende, brullende en haatpredikende geestelijke voormannen weten op een voor ons onbegrijpelijke wijze massa’s aan zich te binden in hun haat en afwijzing richting andersdenkenden.

 

Dit terwijl het gemiddelde gros der ongelovigen, heidenen en mensen die zich niet aan een georganiseerd geloof gebonden achten, achter de visie staat dat eenieder het recht heeft de ontwikkeling door  te maken die hij of zij nodig acht om een compleet mens te worden, en dat zonder anderen te benadelen, beschadigen of denigreren….

 

Wij, de heidenen, de ongelovigen en degenen die zich niet gebonden achten aan een georganiseerd geloof, dienen ons ook te gaan roeren! Wij zijn uiteindelijk de grootste groep in de samenleving, maar het minst gehoord van iedereen! Alsof we niet bestaan! Wij worden geconfronteerd met toenemende godsdiensttwisten die onze vrije samenleving ontregelen en destabiliseren! Daarom onderstaande oproep.

 

Heidenen, ongelovigen en iedereen die zich niet aangesloten acht bij een georganiseerde religie:

Bij deze roep ik u allen op zich te verenigen, en met z'n allen in ieder EU-land een aangifte te doen tegen alle in dat land aanwezige religies die boeken hanteren waarin haatzinnen staan tegen andersdenkenden, waarin uitspraken beschreven worden die beledigend zijn voor andersdenkenden, waarin handelingen beschreven staan die tegen andersdenkenden gepleegd mogen worden puur om dat anders denken. Heidenen, ongelovigen en niet bij georganiseerde religies aangeslotenen aller landen, verenigt u!!

Laat de strijd aanvangen, laat ons onszelf als grootste groep in veel landen van de EU verdedigen tegen al die tegen ons gerichte haat, laat ons duidelijk maken naar alle religieuze groeperingen dat het juist WIJ zijn die bedreigd worden door al dat verbale, terroristische en mediageweld van de religies! Komaan, laat ons niet kisten broeders en zusters in het rationele!!!!!!!

 

Uw broeder in het gevecht om geestelijke vrijheid, om de vrijheid de eigen gedachten te kunnen uiten en om kennis te kunnen nemen van andermans gedachten, visies en meningen,

 

Hans Langbroek