Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Dit is dus niet leuk!

(3 november 2005)

 

Er is veel ophef over Opmaat, de afdeling in Bovenkarspel moet namelijk naar Hoorn gaan verhuizen. Dit is niet leuk, het wordt zomaar even over de ruggen van de mensen die daar werken besloten!

 

Als mensen bij Opmaat in dienst zijn dan is dat niet voor niets. Het betreft doorgaans namelijk mensen met een geestelijke of lichamelijke vorm van handicap. Bij Opmaat hebben deze mensen werk dat aangepast kan worden aan hun handicap, en dat is mooi omdat veel van hen anders langs de zijlijn van de arbeidende samenleving zouden staan. Door een bedrijf als Opmaat kunnen deze mensen zichzelf onderhouden doordat ze een inkomen verwerven, en zoals iedereen weet: werk is n van de dingen die zin geven aan het leven doordat het zelfstandigheid oplevert!

 

De Opmaatafdeling in Bovenkarspel draait de laatste jaren winst. Voorheen was dat anders, de gemeenteraden moesten vaak besluiten nemen om extra geld ten bate van de sociale werkplaatsen vrij te maken. Doordat de huidige directie een goed beleid heeft gevoerd en door grote, enthousiaste inzet van de medewerkers wordt er nu dus winst gemaakt. Dat is goed! De medewerkers van Opmaat zijn hier dan ook allemaal terecht zeer trots op, ze hebben er stuk voor stuk naar vermogen keihard aan getrokken!

 

En dan komt dus nu ineens de domper van een gedwongen verhuizing naar Hoorn. Eergisteren (1-11-2005) in de raadsvergadering van Enkhuizen bracht GroenLinks dit als zorgpunt naar voren, en vroeg aan de raad hoe ze erover dacht. Wel, de Enkhuizer raad denkt dus hetzelfde als de directie van Opmaat: n vestiging in Hoorn is goedkoper dan twee niet helemaal bezette vestigingen in Bovenkarspel n Hoorn. Nieuw Enkhuizen steunde bij monde van mezelf wl de mening van GroenLinks. De rest van de raad huppelt als een roedel kwispelende teckels achter de mening aan van degenen aan die de verhuizing willen doorzetten. Geld gaat blijkbaar tegenwoordig tot in het extreme vr mensen!

Er wordt feitelijk gezegd dat het gn afweging is tussen het sociale aspect en het economische aspect, maar dat is gewoonweg wl zo! Het gaat om een geldbesparing, of een vermeende geldbesparing! Maar Opmaat is niet voor niets opgericht, dat had een doel dat ik hierboven al schetste. Een sociaal doel! En gn economisch doel! Opmaat moet gezien worden als een voorziening. Een sociale arbeidsvoorziening voor mensen met een handicap.

 

De laatste jaren zijn er steeds meer voorzieningen verdwenen uit dorpen en gemeentes uit de regio. Er wordt in gemeenteraden moord en brand geschreeuwd als er weer eens een postkantoor verdwijnt, of een politiepost, of zoals hier in Enkhuizen toen bijvoorbeeld de rntgenapparatuur uit de Vijzelstraat. Een burger (de kiezers van die gemeenteraden) zou eens gedwongen kunnen zijn twee keer per jaar naar Hoorn te moeten voor een foto of 500 meter verder moeten fietsen om een brief te posten Dt pikken de gemeenteraden niet! Bulderen, protesteren en de kiezers lijmen om die dingen. En nu?! Ook n verdwijnt er een voorziening, namelijk een sociale werkvoorziening. En moeten 110 mensen met een handicap niet twee keer per jaar naar die voorziening in Hoorn, maar iedere dag! Voor veel van hen is dat een schier onmogelijke opgave, en dat er dus mensen gaan uitvallen uit dat arbeidsproces dat hen zelfstandigheid en zingeving verschaft is wel zeker. En dat allemaal omdat een stel kerngezonde, regionale, van belastinggeld dikbetaalde overheidsoligarchen besluit dat dit beter is voor iedereen! Die paar stemmen van die 110 mensen met een handicap die verspreid over Oostelijk West-Friesland wonen maken toch niet uit Het zou wel anders gaan als er een heel dorp in opstand kwam tegen dit soort plannen.
Het gebeurt met mensen met een handicap omdt ze een handicap hebben. Deze mensen kunnen niet zeggen: "Stik maar met je toko, ik ga ergens ander solliciteren!" De besluiters weten dat. Het is gebruik maken van de machteloosheid van deze werknemers!

 

Ik vind dat de mensen die bij Opmaat enthousiast aan het werk zijn en daar een leven mee onderhouden ronduit onbeschoft en inhumaan behandeld worden door de politiek. Het is schandalig, en grenst aan asociaal. Dit hoort gewoonweg niet.

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen

 

En hieronder nog de argumenten van deze mensen zelf die ze zo verwoord hebben in een brief aan gemeentebesturen. Dit klinkt als nood!

 

 

Bovenkarspel 28 oktober 2005

 

Geachte bestuur,

 

Wij, als werknemers van Op/maat zijn zeer bezorgd over het behoud van onze werkplek in Bovenkarspel.

Graag willen wij langs deze weg enkele punten noemen waarvan wij denken dat deze belangrijk genoeg zijn om de werkplaats in Bovenkarspel open te houden.

 

Want wist u dat:

-         Wij drie grote klanten, en ons mooiste werk gaan verliezen bij een verhuizing.

-         Deze drie klanten 50% van onze omzet bepalen.

-         Dat dit zon half miljoen euro in omzet is.

-         En dat dit 80.000 arbeidsuren zijn die niet meegaan.

-         En van deze klanten al sinds 1986 bij ons zijn werk brengt.

-         Deze klant hoogwaardig technische kennis voor zijn werk vraagt waarmee wij ons zeer waardevol voelen.

-         Wij deze kennis en ervaring zomaar weggooien.

-         Als wij deze drie klanten willen behouden extra werkruimten zullen moeten huren en inrichten omdat de werkplaats in Hoorn die faciliteiten niet kan bieden.

-         Voor n van deze drie klanten is al 600m2 magazijnruimte en 500m2 productieruimte nodig.

-         De kosten van de te huren productieruimte de besparing overstijgen en de effectiviteit van de organisatie niet zullen verhogen.

-         Wij 1.5 uur meer reistijd per dag hebben als wij in Hoorn moeten werken.

-         Dat dit voor een aantal medewerkers te zwaar is omdat er een stuk gelopen moet worden.

-         Dat de afgelopen jaren het extern plaatsen van medewerkers moeizaam is verlopen en wij niet geloven dat er 250 medewerkers op korte termijn buiten geplaatst kunnen worden.

-         Wij ons in de steek gelaten voelen door onze directie door de manier waarop zij ons op de hoogte houden over een mogelijke sluiting.

 

Wij willen u uitnodigen om bij ons in de werkplaats te komen kijken, wij kunnen u dan uitleggen wat wij hier allemaal presteren en u laten zien dat wij met veel werkplezier in Bovenkarspel ons werk doen. Dit kan u helpen om een goed besluit te nemen over de

(ont) sluiting van de werkplaats te Bovenkarpel.

 

Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van Op/maat Bovenkarspel