Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over de open brief betreffende Molenweg
(27 november 2011)

Onderstaande wat vraagstelling richting college door Christian Bokhove van de SP en ik over de [open brief] die bewoners van de Molenweg naar de raadsleden van Enkhuizen gestuurd hebben.
Als zaken werkelijk zo verlopen zijn als in die open brief gesteld is, dan is dat te benoemen als absoluut niet netjes. Zelfs misschien wel wat onbehoorlijk.

Het gaat me niet om het gezondheidscentrum aan de Molenweg, daar sta ik namelijk helemaal achter. Zo'n voorziening is een verrijking voor de stad, en zulke mogelijkheden doen zich maar sporadisch voor in een kleine gemeente als Enkhuizen! Grijpen dus die kans!
Maar de afhandeling van zaken naar burgers toe dienen niet te gebeuren vanuit wat haast überirritante overheidsarrogantie genoemd kan worden. Niet te tolereren zoiets.

Christian en ik vonden elkaar toevallig omdat we beiden met de irritatie hierover liepen, en beiden toch wel van het college wilden weten hoe dit zat. Vandaar onderstaande:

Goedemorgen Erik.
 
Bij deze onderstaande vragen aan het collega aangaande het beschrevene in bijgaand schrijven in de [bijlage]. 
 
Geacht college,
 
Graag zouden wij als zijnde volksvertegenwoordigers een reactie op en een verklaring voor krijgen betreffende de gang van zaken zoals die beschreven staat in de brief bijgevoegd in de bijlage.
Indien deze gang van zaken op feitelijkheden berust in de context zoals beschreven, moeten wij constateren dat de behandeling van zaken welke door burgers opgestart en ingediend worden volstrekt buiten proporties is wat betreft correcte afhandeling van en omgang met deze zaken. Dat is ons insziens niet de bedoeling, en kan het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur beschadigen.
Dit staat los van de politieke mening aangaande de bouw van het gezondheidscentrum aan de Molenweg.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Christian Bokhove, fractie SP
Hans Langbroek, fractie NE
 
Welnu, ik ben uiterst benieuwd naar het antwoord van bestuurders die feitelijk in dienst zijn van de burgers!
 
Hans Langbroek