Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Open brief aan raadscollega's over poli

(27 januari 2008)

 

Onderstaande open brief heb ik naar mn raadscollegas en het college verstuurd. Omdat ik vind dat de beleefdheid en eerlijkheid vereisen dat zij de brief eerst kunnen lezen ipv dat ik zoiets op de site zet tegelijk met het versturen, zet ik hem nu pas hier neer.

 

Het is zaak dat we met zn allen het hoofd erbij houden, en ons niet laten verzinken in zaken die nst het primaire belang staan, namelijk nog steeds behoud van de zorg. Het zou dan ook mooi zijn als meerdere maatschappelijk-sociale organisaties het voorbeeld van het SOE zouden volgen. Dit is dus de huidige situatie zoals hij is niet leuk vinden maar wel accepteren als het voldongen feit dat het nu is, en die huidige situatie gebruiken als nieuw fundament om te trachten te bereiken waar we uiteindelijk allemaal voor zeggen te staan: behoud en misschien zelfs uitbreiding van de functies van polikliniek en zorg in de Vijzelstraat.

 

Ontzettend balen is n, maar het hoofd opheffen en dan gewoon verder gaan en doorknokken tot de laatste minuut is twee!

 

 

                                                                         Enkhuizen, 26 januari 2008

 

Geachte collegas,

 

Hierbij zou ik u eerstens willen wijzen op onderstaande:

 

ENKHUIZEN - 

Het Senioren Overleg Enkhuizen heeft een brandbrief over de poli in Enkhuizen verstuurd naar burgemeester en wethouders en de raden van bestuur van het Westfriesgasthuis en zorggroep Omring in Hoorn.

De senioren vragen het college van Enkhuizen dringend om de gunning aan De Nijs te voorzien van een termijn van twee maanden, dan wel uiterlijk tot 1 april, waarbinnen De Nijs met een helder uitgewerkt plan komt voor de poli. Concreet willen de senioren dat De Nijs aangeeft met welke zorginstellingen minimaal de bestaande zorgfuncties in de poli worden behouden. Het WFG en Omring wordt dringend verzocht hun plannen om zich eventueel elders in oostelijk West-Friesland te vestigen, op te schorten tot na 1 april.

Afgelopen 8 januari heeft de gemeenteraad besloten het project tot verbouw voor zorg in de Vijzelstraat te gunnen aan ontwikkelaar de Nijs. Dit is zuur voor degenen die gemotiveerd anders hebben gestemd (waaronder ik zelf), maar het is een democratisch besluit. We dienen de democratie te respecteren!

In de raadsvergadering van 8 januari j.l. is ook een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om wat wezenlijk hetzelfde is als wat het SOE nu vraagt.

Mijns insziens zou de raad dan ook moeten verklaren dat ze het initiatief van het SOE van harte ondersteunt; en dan de raad als coalitie, oppositie en wat daartussen in zweeft. De gehele raad dus.

De teerling is op 8 januari geworpen, en we dienen net als het SOE doet de realiteit van die beslissing onder ogen te zien. De huidige situatie is de basis vanwaar we verder zullen moeten met zn zeventienen om te trachten voor onze kiezers een minimaal gelijkwaardige polikliniek in Enkhuizen te garanderen.

Momenteel is het zo dat de aandacht van de raad gericht is op de actualiteit van het bezoek van raadsvoorzitter en collegevoorzitter Jan Baas aan de fractie van Nieuw Enkhuizen. Daarover zijn de meningen verdeeld, en dat zal worden uitgediscussieerd in de raadsvergadering van 5 februari. Maar we moeten niet vergeten dat dit een secundaire zaak is, wat primair nog steeds aan de orde dient te zijn is behoud van de zorg en de polikliniek in Enkhuizen!

Dus nogmaals: laten we met zn zeventienen onze plicht in deze ter hande nemen, en de fractievoorzitters een gezamenlijke verklaring laten uitgaan uit naam van de gehele raad dat wij met zn allen het initiatief van het SOE van harte ondersteunen, en als het nodig is faciliteiten zullen bedingen om het initiatief fysiek te ondersteunen.

Laat het verstand zegevieren over de emotie van het moment, hoe begrijpelijk die ook is!

Met vriendelijke groeten,

Hans Langbroek.