Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Openbare ruimte en expressie

(30 oktober 2011)

 

Pas terug stopte in Enkhuizen CU-voorvrouw Joke Kuijsten om gezondheidsredenen met haar raadswerk. Dat was merkwaardigerwijze voor een aantal individuen reden om op vrij neerbuigende en denigrerende wijze de door haar beleefde realiteit vanuit haar christelijke levensbeschouwing te gaan becommentariëren.

Nu merk ik vaker dat het “leuk” of “bonton” is om christenen om hun levensbeschouwing en hun realiteitsvisie naar beneden te halen. Dat vind ik vrij belachelijk, en nogal helder getuigen van inzichtelijk gebrek in wat realiteit inhoudt of in zou kunnen houden.

Zelf ben ik ook niet echt weg van geloofsinstituties als kerken, tempels, moskeeën, synagogen en al dat soort religieuze machtsinstituten. Ze hebben door de geschiedenis heen mensen massaal opgezweept oorlogen te voeren en hun leven te geven voor de belangen van kleine machtige elites. Maar dat is an sich allemaal niet wezenlijk verschillend van de politieke ideologieën die dat door de historie heen ook gedaan hebben. Met letterlijk dezelfde argumenten en achterliggende elitaire belangenbehartigingen.

 

Waar het me om gaat is het uiterst domme commentaar op de vermeende foute en belachelijke realiteitsbeleving die christenen zouden hebben ten opzichte van niet-christenen en niet-religieuzen.

Dan krijg ik de neiging om dat soort inzichtslozen te vragen naar hůn inzichten in de fysieke realiteit, en om ze te vragen die realiteit dan eens aan me uit te leggen. Wat houdt voor hen de fysieke realiteit in? Welke krachten spelen er, hoe zit dat in elkaar, hoe en volgens welke wetten werkt dat en hoe zijn die ontstaan? Vertel eens?

De ervaring leert dat je met zulke vragen uiterst gebrekkige antwoorden krijgt, vol van onvermogen uit te leggen wat niet begrepen wordt. Hoezo realiteitsbesef…

 

Een voorbeeld is het tot voor kort aangenomen “feit” dat het universum vertraagd uit zou dijen. Dat feit is nu herzien, het universum dijt versneld uit… Dŕt is pas een realiteitsverschil!

Een vertraagd uitdijend heelal dat ooit weer krimpt tot een singulariteit, ňf een versneld uitdijend heelal dat eindigt als een verkilde relatieve leegte! Het verschil tussen die visies impliceert véél en véél meer in het besef van wat fysieke realiteit is dan het eventuele wel of niet bestaan hebben van een identiteit als bijvoorbeeld Jezus.

Deze twee visies op het heelal die 180° van elkaar af liggen wat betreft realiteitsvisie in de volledige breedte zijn beiden op dit moment als werkelijkheid in de omloop. Hoezo is de christelijke visie op realiteit dan juist nog te bagatelliseren of niet ter zake doende? Leg mij dat maar uit met die inzichtsloze arrogantie.

Leg dan meteen uit waarom die vaste grens van de lichtsnelheid, belichaamd door o.a. E=m.c˛, nog wčl geldt ondanks dat er nu deeltjes waargenomen zijn die sneller dan het licht gaan. In ieder geval wordt dat vermoed, beredeneerd vanuit potentieel reële waarnemingen. Ook hiervan is de implicatie zo mogelijk nog groter dan het wel of niet bestaan van een Bijbel, Koran, Bhagavat Ghita of Zenboeddhistische non-dualistische wereldvisie! Leg me maar uit waarom die realiteiten minder realistisch zijn dan de wetenschapsrealiteit die per tijdsbeeld weer anders gebracht wordt.

Zolang absolute waarheden niet gekend worden, is het vanuit intellectueel gebrek en arrogantie belachelijk maken van andermans realiteitsbelevingen die komen vanuit onvolkomen wetenschap, culturele insteek of religie één van de ultiem achterlijke dingen die een mens kan doen. Dát is een harde realiteit!

 

Wat me brengt op het binnen verhulde Nederlandse in mijn beleving fascistoďde-gerelateerde kringen zo in zwang zijnde item dat christenen en andere religieuzen hun religie niet in de openbare ruimte zouden mogen laten zien. Geen kruisjes om nekken, geen hoofddoekjes, geen tulbanden, geen yin en yang op het werk, of wat dan ook. “Religie”, wordt dan gezegd: “Doe je maar binnen de muren van je eigen huis!” Oftewel: “Jouw denken is zó idioot in vergelijking met ons denken, daar willen we een ander op straat niet mee confronteren!”

Een fanaat binnen dat soort denken is bijvoorbeeld die Pechtold van D66, die welhaast een anti-christenen inquisitie begonnen lijkt te zijn. Hij is bezig te worden waar hij anderen van beschuldigt. En dŕt terwijl op dit moment de meest vervolgde groeperingen ter wereld juist die christenen zijn… Pechtold lijkt haast een fascist, die anderen als minderwaardig zijnde tracht neer te zetten. Verhuld weliswaar, net zoals sommige anderen doen van gelijksoortige politieke insteken, maar welzeker fascistoďde in denken wat dit betreft.

 

Er is letterlijk géén reden om met droge ogen redelijkerwijze te kunnen stellen dat het logisch is dat de openbare ruimte wél voor atheďsten ingericht kan en mag worden zoals ze willen vanuit hun realiteitsbeleving die niet uit te leggen is, maar dat die openbare ruimte niet voor gelovigen ingericht kan en mag worden zoals ze willen vanuit hůn realiteitsbeleving die niet uit te leggen is.

De ene onvolkomen visie ondergeschikt aan de andere per definitie onvolkomen visie maken is letterlijk vanuit de definitie hoe fascisme werkt.

 

Dat geldt ook in openbare gebouwen van de overheid. Waarom is een uiting van niet-geloven in een god geen ontoelaatbare uiting van wie je bent, en een uiting van wel geloven in een god wčl een ontoelaatbare uiting van wie je bent? Bullshit! Beiden zijn uitingen van een levenshouding! Een neutrale overheid uitdrukken in kleding kan alleen met volkomen gelijke uniformdracht.

 

Degenen die hier allemaal aan meewerken zijn, vermoedelijk vaak onbewust, letterlijk bezig met definities vanuit het fascisme eigen te maken aan hun werkelijkheid.

 

En zó zit dŕt.