Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Tjesses, gemeentes en inkomstenbelasting...
(17 mei 2005)

 

Vandaag stond er in de krant een stukje over de verandering inzake de heffing van OZB in een systeem van opcenten op inkomstenbelasting. Het stukje in de krant was gebaseerd op onderstaand artikeltje dat stond op www.binnenlandsbestuur.nl en dat ik hieronder heb gekopieerd.

 

‘Opcenten vervangen ozb’ (12/05/2005)

Gemeenten krijgen in 2008 een alternatief eigen belastinggebied in de vorm van opcenten op de inkomstenbelasting. Deze heffing komt dan in de plaats van de onroerendzaakbelasting (ozb). Dat is de strekking van het advies dat de commissie-Eenhoorn aanstaande woensdag aan rijk, provincies en gemeenten presenteert.

Hij maakte in hun opdracht een verkenning naar de toekomst van het decentraal belastinggebied. Met de door het kabinet voorziene afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb raakt het lokaal bestuur in 2006 ongeveer één miljard euro aan eigen inkomsten kwijt. Dat verlies wordt twee jaar lang gecompenseerd uit het Gemeentefonds. Het voorstel van oud-VVD partijvoorzitter Bas Eenhoorn is gemeenten vanaf 2008 via gemeentelijke inkomstenbelasting in staat te stellen de kas naar eigen behoefte te vullen. De ozb vervalt dan in zijn geheel.

Voordeel van de nieuwe belasting is dat deze minder zichtbaar is dan de ozb en dus naar verwachting tot minder irritatie leidt. Naast lastenverlichting voor de burger, was dat voor het kabinet de belangrijkste reden de huizenbelasting deels te schrappen. Inmiddels erkent ook het kabinet dat met name mensen met lage inkomens - ruim een half miljoen huishoudens - niet of nauwelijks profiteren van de afschaffing van het ozb-gebruikersdeel.

Gemeenten zouden door de nieuwe belasting op termijn twee miljard euro meer inkomsten krijgen dan het totaal van de huidige lokale belastingen - zes in plaats van de huidige vier miljard euro.

Meer over dit onderwerp in Binnenlands Bestuur 19, 13 mei 2005

 

De twee dingen die mij in eerste instantie bijzonder onaangenaam troffen in dit artikeltje waren dat er gezegd wordt:

 

1 - dat het om een lastenverlichting gaat

2 - dat gemeentes in staat gesteld worden om eigen behoefte de kas te vullen

 

Punt 1 kan gewoon niet waar zijn! Als er gesteld wordt dat de verwachting is dat de inkomsten van de gemeentes van 4 naar 6 miljard gaan dan is dit een lastenverhoging! Een verhoging van 50%! Die 2 miljard extra die de gemeentes gaan vangen komen tenslotte van de burgers, het komt niet als manna uit de hemel vallen!

Geld dat op het ene moment nog van de burgers is, en op het andere moment ineens van de gemeentes, dat is belasting. Zo gaat dat nu eenmaal. En als dat anderhalf keer zoveel wordt dan betalen de burgers dus anderhalf keer zoveel... Ik weet niet hoe u dit heeft als lezer, maar mijn tanden gaan lichtelijk knarsen van dit soort dingen!

 

Punt 2 is helemáál wat! Het is nu al jaren gebleken dat de gemeentes geen enkele zelfbeheersing hebben qua heffen van belastingen van burgers! Diverse kabinetten hebben schande gesproken van de enorme stijgingen van de lokale lasten (en rekenden het spijkerhard niet met de inflatie mee...), maar niet één kabinet heeft er iets aan gedaan! Integendeel nu zelfs, de gemeentes krijgen voortaan dus de kans om zich helemaal een slag in de rondte te gaan heffen... Ik ben van de vorige raadsperiodes de OZB-stijgingen van 9%, 13% en 16% nog écht niet vergeten dus. Dank je PvdA, Verenigd Links, CDA en VVD!!!

Ik hoop dat ik het allemaal verkeerd begrijp, maar als ik dat stukje op binnenlands bestuur lees dan zie ik toch écht wat ik hier opschrijf en rijzen de haren me ten bergen...

 

Mocht ik tegen die tijd onverhoopt nog in deze gemeenteraad zitten dan vecht ik me een ongeluk tegen alles en iedereen, wié dan ook, om dit in de hand te houden, dat is zeker! Dus nogmaals: ik hoop dat ik het verkeerd lees op dit late uur...

 

Hans Langbroek