Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Ooit een pamflet

(24 maart 2008)

 

In deze tijd waarin Nederland op weg is een verdeeld land te worden, of in ieder geval verdeeld als je de media leest, is onderstaand pamflet uit 1941 wel “leuk” om te lezen. Het is destijds verspreid in Amsterdam, en laat zien waartoe verdeeldheid kan leiden.

In dit geval waren het joden die joden verraadden om geld, Nederlanders die zich blijkbaar afzijdig hielden, en metaalarbeiders die wél tegen de onderdrukker op durfden op te staan.

 

Het heeft allemaal niet erg geholpen, uit Nederland is zo’n 80% van de joden uiteindelijk afgevoerd en vergast. Het is het hoogste percentage van Europa.

Dit gebeurde deels met behulp van andere joden, deels door Hollandse collaborateurs met de vijand, deels door speurwerk van de Gestapo, deels door het geperfectioneerde Hollandse bevolkingsregistratiesysteem, en deels door ingegroeide automatische volgzaamheid en gebrek aan de moed en lef om tegen een overheid op te staan van de Nederlandse bevolking.

Wat er overbleef aan joden kwam door de heldhaftigen en zich verzettenden die er gelukkig ook nog waren. De bezittingen van degenen die nooit terug gekomen zijn werden voor een groot deel in gelukzaligheid verdeeld onder de Hollandse overlevenden van de oorlog en de nieuwe Nederlandse regering. Remember Balkenende: VOC-mentaliteit, vrienden blijven met China om het geld, geld geld geld geld en nog eens geld….. Bah!

 

 

PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKE JODENVERVOLGINGEN!!!

 

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.

Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.

Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.

 

DAT IS DE NAZIWRAAK

voor de kloeke zelfverdediging, die de W.A.pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.

Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Jodenpogrom.

Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedigingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dat het Joodse werkende volk!

 

De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A.slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.

 

Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk!!!

Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur!!!

Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert!!!

WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN??

Neen, duizendmaal NEEN!!!

HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN??

 

Ja, dat hebt gij!!!

 

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!

In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!

 

LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN!!