Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Onze politie, deel III

(15 maart 2005)

 

Eergisteren, zondagavond, las ik in de Enkhuizer Courant dat de politie drie jongens opgepakt heeft die de aan-de-voordeur roofovervallen gepleegd hadden in Enkhuizen. Echt goed dat ze gepakt zijn, en goed werk van onze politie!

Toch blijf ik er wl bij dat het niet hetgene ontkracht wat ik in Onze politie, deel I en II geschreven heb, dat gaat namelijk over drugs.

 

Drugs zijn een heel andere zaak dan roofovervallen. Roofovervallen hebben een zeer directe, confronterende invloed op het veiligheidsgevoel van de mensen. Je wordt je er akelig bewust van dat criminaliteit bestaat, ook in ons stadje. Net zoals door de vele auto- en huisinbraken, en de diefstallen die een tijd lang hebben plaatsgevonden van bestelautootjes in de omgeving.

Drugs zijn de sluipmoordenaars van de criminaliteit. De handel is niet zo direct zichtbaar als een overval of diefstal, de confrontatie is veel minder direct. Lijkt het want veel criminaliteit als geweld, vandalisme, inbraken, diefstallen, overvallen komen ook voort uit drugsgebruik of geldgebrek door drugsgebruik!

Maar de, in mijn ogen, meest negatieve gevolgen van drugsgebruik zijn toch de effecten voor de langdurigere gebruikers op hersenen en persoonlijkheid. Veel idioten (want zo kun je het vaak rustig wel noemen) zijn geschapen en ontstaan door drugsgebruik. Zowel door overmatig harddrugsgebruik alswel door langdurig overmatig softdrugsgebruik. Net zoals met drank eigenlijk, die discussie is er uiteraard ook.

De bekende vreemde figuren in Enkhuizen zijn zo geworden door drugsgebruik. De n door LSD-gebruik in het verleden, anderen door overmatig pillen- en cokegebruik, en ga zo maar door. Maar over drugs en de gevolgen ervan voor veel mensen zijn boekwerken vol geschreven, en ik ga dat hier niet overdoen.

 

Het gaat mij eigenlijk om de steeds grotere afwezigheid, de daardoor steeds mindere aanspreekbaarheid, de steeds mindere bereikbaarheid en de steeds mindere beschikbaarheid van de politie.

Enkhuizen is een toeristenstad waar per jaar n miljoen mensen op basis van dat toerisme komen. En miljoen! Dat is een enorm aantal! Dat brengt van alles met zich mee voor de openbare orde, voor overlast, voor verkeer en parkeren en ga zo maar door.

 

De politie is in Enkhuizen nauwelijks zichtbaar. Als ik op de Enkhuizer Kerstmarkt loop zie ik n politieman lopen met een bontmuts op en een grote, rode natte neus. Niet dat de Kerstmarkt nu direct een gelegenheid is om ME-bussen te stationeren natuurlijk, en een politieman die verkouden is kan uiteraard gewoon op zon markt lopen maar ik vertaal het naar de drukke maanden in Enkhuizen. Ook dan houdt het niet bepaald over! Tenslotte heeft Enkhuizen niet voor niets een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd om toch nog enigszins de openbare orde te kunnen handhaven in de drukke maanden.

En in dat laatste zit voor mij nu een rare paradox. Want het inhuren van een particulier bedrijf voor een politietaak is de eerste stap naar ordehandhaving door eigen initiatief door burgers.

De overheid trekt zich steeds meer terug. Instanties verdwijnen of minimaliseren. Burgers moten steeds meer dingen zlf gaan regelen. We moten mondig en initiatiefrijk worden, en daar kan ik ook wel inkomen.

Maar om k de politie steeds minder aanwezig te laten zijn?! Om de politie steeds minder bereikbaar en aanspreekbaar te laten zijn?! Zonder de burger het recht te geven initiatieven te ontwikkelen zn eigen veiligheid te gaan regelen? Ik vind het maar raar dus! En veel mensen mt mij vinden dat! Hoeveel mensen klagen er in Enkhuizen niet over het enorme gebrek aan handhaving? Handhaving van parkeren (wat de politie in de gemeente waar het bureau staat wl doet, getuige de paranoia van bezoekers van het Streekhof voor bijvoorbeeld alleen al het vergeten van een parkeerschijf), handhaving van rijrichtingen van verkeersstromen, ingaan op doorlopende klachten van schippers van charterschepen over vandalisme en drugsrunners etc.

 

Ik wil ook weer niet overdrijven, het is hier geen Chigago of zo, maar ik denk wl dat Enkhuizen wat meer recht heeft op meer zichtbare politie dan een slaapdorp als de buurgemeente. Winkeliers in het winkelgebied zitten elk weekend wr in spanning wat er n weer stuk is of wiens etalage n weer ingegooid is. Die dingen gebeuren alleen als er gn toezicht is in een uitgaansgebied of -stad. Tot iemand het een keer helemaal zt is lijkt me

 

Ik vind dat Enkhuizen er bekaaid afkomt.

 

Hans Langbroek