Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Tof, gefeliciteerd!!

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER C.H. BOLAND

Vandaag (30 oktober) heeft burgemeester J.G. A. Baas in Cultureel Centrum de Drommedaris een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Drs. Casper Hendrik Boland.

De heer Boland krijgt de versierselen uitgereikt die behoren bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de 30-jarige lustrumviering van de branchevereniging BBZ, een vereniging voor de beroepschartervaart.

Onderstaand enkele gegevens van de heer Boland en een toelichting op grond waarvan de onderscheiding is toegekend.

Sinds 2002 liggen de dagelijkse bezigheden van de heer Boland in het lokale gemeentelijke bestuur. Eerst in de gemeente Andijk, waar hij als raadsgriffier werkzaam was en sinds 2007 als wethouder Ruimtelijke Ordening en Sportzaken in de gemeente Enkhuizen. De heer Boland heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de professionalisering van de Nederlandse chartervaart in binnen- en buitenland. Vanaf het prille begin is de heer Boland betrokken geweest bij de “bruine vloot”. Hiermee heeft hij een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de vloot van traditionele schepen. Niet alleen in Nederland, maar vanaf 1996 ook voor de vloot in Europa. Nu is hij nog een belangrijke adviseur van de belangenvereniging BBZ (Vereniging voor beroepschartervaart), vice-voorzitter van de internationale vereniging European Maritime Heritage, gastdocent van de Enkhuizer Zeevaartschool en lid van de Raad van Advies en directeur a.i. van het klassebureau Register Holland.

BBZ
De BBZ (opgericht op 24 oktober 1979) is meegegroeid met het aantal schepen, de heer Boland was inmiddels full time directeur geworden en het team was uitgebreid. Toch zag hij in dat een bredere basis noodzakelijk was en heeft hij gewerkt aan een fusie met de Motor Charter Vaart Nederland (MCVN). De vloot was inmiddels gegroeid naar in totaal ca. 500 schepen die bedrijfsmatig met passagiers varen. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal op zee van Antarctica tot Spitsbergen. In mei 2002 heeft Hendrik afscheid genomen als directeur van de BBZ, maar hij is – tot op de dag van vandaag – adviseur gebleven van de vereniging. Register holland De heer Boland is vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van Register Holland, toen nog Bureau Zeilwezen.
Hij zag als geen ander in dat het belangrijk was om de schepen van een veiligheidskeurmerk te voorzien. Vele schepen hebben door de chartervaart een tweede leven gekregen, vele schippers een inkomen en veel passagiers een geweldige vakantie. Ook de bedrijven rondom de chartervaart danken hun bestaan aan de zeilende beroepsvaart. De heer Boland heeft vanaf 2006 Register Holland weer nieuw leven ingeblazen en gestimuleerd om ook nieuwe markten te gaan bewerken zodat er een gezonde basis kon ontstaan om nog steeds de vloot van overwegend historische schepen te kunnen bedienen. Zijn kennis van de chartervloot en zijn netwerk in de wereld van maritiem erfgoed zijn dan ook van groot belang voor Register Holland en daarmee ook voor het behoud van de historische vloot. De dagelijkse leiding van Register Holland wordt momenteel ingevuld door een adjunct directeur en de heer Boland is nog steeds formeel directeur.

Internationale vereniging European Maritime Heritage
De heer Boland, vice voorzitter, zoekt altijd naar praktische oplossingen van problemen en is een tacticus als wel een strategisch denker. Dankzij zijn dossierkennis en zijn praktische ervaring met de chartervaart is hij van onschatbare waarde voor de traditionele vloot. In deze tijd met zoveel regelgeving die voor een moderne vaart steeds ingewikkelder wordt weet hij oplossingen te vinden die voor het varend erfgoed van belang zijn.

Zeevaartschool
De heer Boland is de ideale docent. Jarenlang heeft de heer Boland lesgegeven aan de Zeevaartschool, eerst in zeemanschapvakken en later gespecialiseerd in het vak Laden en Stuwen. Nog steeds wordt zijn syllabus en lesdictaat bij het onderwijs gebruikt.